NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2024 Kan het verleden helpen?
Symposium over erfgoed en sociaal werk - 13 juni 2024
eerste   vorige   homepage  
 
Programma is in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld.Erfgoed en sociaal werk zijn twee domeinen die nog wat onwennig tegenover elkaar staan. De bedoeling van het symposium is om te laten zien dat uit een toenadering voor beide werelden veel voordeel te halen is. Dat is ook een van de doelstellingen van de Faro-uitvoeringsagenda. Deze agenda streeft naar actieve participatie in het cultureel en immaterieel erfgoed. Erfgoed is niet iets ouds en stoffigs, maar een werkelijkheid waar iedereen in leeft en dus op kan reflecteren.
Het symposium probeert een actieve wisselwerking tot stand te brengen tussen het sociale domein en de wereld van het erfgoed. Twee werelden die nu nog relatief los van elkaar opereren, maar veel voor elkaar kunnen betekenen.

13 juni 2024: 13.00–17.30 uur

symposium over erfgoed en sociaal werk

Kan het verleden helpen?


PROGRAMMA

13.00 - 13.30 INLOOP


13.30 - 14.30 PLENAIR

• Sociaal werk en geschiedenis - Jos van der Lans, Canon sociaal werk

• Erfgoed, het sociaal domein en de Faro-agenda - Jeroen Overweel, Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Faro team

• Zorgzaam erfgoed in Vlaanderen - Celien Stevens, Zorgzaam Erfgoed Vlaanderen, KADOC

14.45 - 15.45 WORKSHOPS

#1 BUURTWERK & GEMEENSCHAPSVORMING
Hoe kunnen de geschiedenis van een buurt en buurtherinneringen een rol spelen in lokale gemeenschapsvorming en wijkontwikkeling?
Inbreng onder meer van: • Kristel Jeuring - LSA bewoners; • Esther Starkenburg - Erfgoed Leiden en Omstreken; • Daniel Metz - Museum zonder muren; • Jouke van der Werf - Project buurtdragers en buurtmakers in Poelenburg Peldersveld Zaanstad.
#2 STORYTELLING & ORAL HISTORY
Hoe kan je verhalen en levenservaringen optekenen en gebruiken in sociaal werk?
Inbreng onder meer van: • Linda Malherbe - Verhalenhuis Belvédère Rotterdam; • Anton van Rensen - Historytelling • Minka Bos In mijn buurt - leren door ontmoeting
#3 OUDE INSTELLINGSTERREINEN, HISTORISCHE GEBOUWEN & MODERNE ZORGPRAKTIJKEN
Kunnen oude inrichtingsterreinen en historische gebouwen hun geschiedenis laten spreken in de hedendaagse zorg?
Inbreng onder meer van: • Michael Kolen - geestelijk verzorger Zorginstelling Prisma & Landpark Assisië; • Truus Miske en Filip Stokebrook - Lentis Erfgoed; • Peter de Groot, ex bestuurder Nieuw Woelwijck.
#4 OBJECTEN, VOORWERPEN & HERINNERINGEN
Hoe het ophalen en delen van herinneringen kunnen helpen om mensen bij elkaar te brengen, lief en/of leed te delen of met meer begrip sociaal werk te doen?
Inbreng onder meer van: • Sylvia van Dam Merrett - Feest van Herkenning en muziek; • Jeanny Vreeswijk - Ben Sajetcentrum – verhalentafels; Fresco Sam-Sin - Things That Talk.

16.00 - 16.45 SLOT: PANELGESPREK

Wat moet er gebeuren om de erfgpoedwereld en het sociaal domein vloeiender op elkaar te betrekken? Welke initiatieven zouden daar aan kunnen bijdragen? Een afsluitend gesprek onder leiding van Jos van der Lans.

Openingsstatement:
Frans Soeterbroek, auteur van het RCE-essay: Erfgoed als middel
Panelleden:
Jan Willem Bruins - directeur BPSW, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
Machteld Linssen - programmamanager-Faro
• Paul van Trigt - historicus Universiteit Leiden

16.45 - 17.30 NAZIT & DRANKJE

Organisatie:
Canon sociaal werk

in samenwerking met:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE/Faro-team)
Movisie/Tijdschrift voor sociale vraagstukken
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

In een unieke historische locatie:

Bartholomeus Gasthuis (sinds 1367)
Lange Smeestraat 40 ▌3511 PZ Utrecht

Toegang gratis, aanmelden verplicht.

ER IS EEN BEPERKTE CAPACITEIT
VAN 60 DEELNEMERS
Publicatiedatum: 01-02-2024
Datum laatste wijziging :16-05-2024
Aanvullend materiaal
Links
Video

YouTube, 4 oktober 2023 | BARTHOLOMEUS GASTHUIS Lopend door de Lange Smeestraat kan het indrukwekkende pand van zorginstelling Bartholomeus Gasthuis niemand ontgaan. Opgericht in de veertiende eeuw om nooit meer te verdwijnen. Voor onze serie De Oudste Steen Boven gingen we naar binnen en ontdekten we de monumentale pracht die achter de voordeur schuilgaat.

eerste   vorige   homepage