NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Wil van de Leur Opbouwwerk Archief

DIGITALE PUBLICATIES

Voor het maken van de Canon samenlevingsopbouw in 2019/2020 zijn een aantal klassieke historische boeken geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd. Het gaat om veelgelezen Angelsaksische boeken die in de naoorlogse beginjaren van de community organization zijn geschreven, onder meer door Saul Alinsky en Murray G. Ross, en in Nederland door Jo Boer (1960/1968) en A.J.M. van Tienen en W.A.C. Zwanikken (1969). Ook boeken en teksten uit de roerige periode van het opbouwwerk, de jaren zeventig, zijn voor deze Canon gedigitaliseerd, zoals bijvoorbeeld het boek Sociale actie van Piet Reckman (1971/1978). Plus historische studies over het opbouwwerk, zoals die van Margrith Wilke (2002) naar de Stichting Opbouw Drenthe en het proefschrift van Marta Dozy (2008).

Deze digitale boeken zijn in dit onderdeel van het Wil van der Leur opbouwwerkarchief hieronder bijeengebracht, aangevuld met artikelen en kortere publicaties die voor het begrijpen van de geschiedenis van het opbouwwerk en de samenlevingsopbouw van belang zijn. Het overzicht is rijk, maar zeker niet compleet en kan altijd aangevuld worden. Wie daar suggesties voor heeft, kan zich melden bij de redactie: info@canonsociaalwerk.eu.

Literatuur
Terug naar Hoofdmenu
Ontwikkeld door Rstyle