NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
 Overzicht
’Opzoomeren’: het icoon van de sociale vernieuwing 1946 De wijkgedachte
Van gemeenschapszin naar sociale wijkteams
Marga Klompé 1965 Marga Klompé en de Bijstandswet
Van genade naar recht (naar verplichte participatie)
AWBZ 1968 AWBZ - de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Groei en verval van een verzorgingsarrangement
De participatieladder zoals die in Nederland gebruikt wordt. 1969 Participatieladder
Meedoen aan de samenleving
Hattinga Verschure 1972 Johannes Hattinga Verschure
De uitvinder van de mantelzorg
cover van Harberden en Lafaille, <I>Zelfhulp, een nieuwe vorm van hulpverlening?</I> 1978 Zelfhulp
Het ontstaan van een nieuwe vorm van informele zorg
Elco Brinkman als minister van WVC (1982-1989) 1982 Elco Brinkman
Kerend tij: zorgzame samenleving & marktwerking
1973 Harry van Doorn 1987 Welzijnswet
Start van decentralisaties
Sociaal netwerk 1990 Sociale netwerken als partners in de zorg
Over de structuur van de Jeugdzorg is men al vanaf de jaren tachtig aan het discussiëren. 1994 Bureau Jeugdzorg
Van provincie naar gemeenten
Guldens 1996 Persoonsgebonden budget
Van zorg-in-natura naar zorg-in-cash
Logo van de stichting Eropaf, sinds 2006 erfgenaam van de Vliegende Hollander 1997 De Vliegende Hollander en de eropaf-aanpak
Voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van schulden
Logo Eigen Kracht-conferenties 2001 Eigen Kracht-conferentie/ familiegroepsplan
Mobiliseer het netwerk
2007 Wet maatschappelijke ondersteuning
Op weg naar een participatiesamenleving
Jos de Blok nam in Hengelo het initiatief tot het eerste Buurtzorg-team 2007 Buurtzorg Nederland
Het succes van wijkverpleegkundige Jos de Blok
Frontlijnteam Leeuwarden op volle sterkte in 2010. 2008 Frontlijnteam Leeuwarden
Start sociale wijkteams
De kanteling 2008 De Kanteling
Verandering van perspectief
Staatssecretaris Jet Bussemaker lanceerde in september 2009 Welzijn-Nieuwe-Stijl. 2009 Welzijn Nieuwe Stijl
Revitalisering van sociaal werk
Logo van de site van de Zelfstandigheid-Matrix - ZRM 2009 Zelfredzaamheid-Matrix
Meten op elf domeinen
Koning Willem-Alexander leest zijn eerste Troonrede voor - 17 september 2013. 2013 Participatiesamenleving
Uitweg voor onbetaalbaarheid verzorgingsstaat