Marij  Bosdriesz Marij Bosdriesz

Marij Bosdriesz werkt aan een veilige en zorgzame leer- en leefomgeving voor ieder kind. Ze is expert op het gebied van sociale veiligheid en zorg in en om de school. Haar inzet is om samenwerking te bevorderen tussen iedereen die binnen en buiten de school betrokken is bij jeugd.
Marij is andragoloog, onderwijskundige en Master grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid. Zij werkt onder meer voor het NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) en het NJi (Nederlands Jeugdinstituut). En daarnaast als zelfstandig adviseur. De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp is altijd een belangrijk aandachtspunt in haar werk. Zij was secretaris van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg. Zij werkte veel en nauw samen met de Functiegroep SMW van de NVMW en later de BPSW, onder meer aan het functie- en competentieprofiel en vele conferenties voor schoolmaatschappelijk werkers.

E-mail
 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
Biografieën
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste