NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Wim Schut

Wim Schut (1920 - 2006)

als vakminister (1967-1971) verantwoordelijk voor de invoering van de individuele huursubsidie.
Wim Schut (1920-2006), zoon van een Amsterdamse advocaat, kiest een carrière als stedenbouwkundige. Hij is jarenlang verbonden aan het adviesbureau Stad en Landschap in Rotterdam en betrokken bij veel uitbreidingsplannen in Zuid-Holland, met name voor Zoetermeer. In 1967 treedt hij – zonder enige politieke ervaring – aan als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong voor de Anti-Revolutionaire Partij.

Het is de periode van grote woningtekorten. En van een laag gemiddeld huurniveau. Want de huren hadden sinds de oorlog geen gelijke tred gehouden met de loonontwikkeling en het prijspeil.

Schut gaat als een echte vakminister aan de slag met langetermijnbeleid. Hij doet een poging om huurbelasting in te voeren voor wat we nu scheefhuurders noemen. Hij voert individuele huursubsidie in. En hij krijgt het voor elkaar om het huurniveau integraal te verhogen. Hij vindt dat nodig om een kwaliteitsslag te kunnen maken in de woningbouw. Dat lukt alleen als huishoudens een realistischere prijs voor hun huis gaan betalen.

Schut: ‘Ik wilde bouwen naar behoefte en dat betekende meer kwaliteit. Minder hoogbouw. Een beter woonmilieu en meer variatie.’ Om kwaliteitsverbetering in sociale woningbouw te bevorderen start hij de subsidieregeling Experimentele Woningbouw (1968-1980). De woningen in de Sterrenbuurt in Berkel en Rodenrijs met een asymmetrische kap voor een betere lichtinval horen tot één van de invloedrijkere projecten onder deze regeling. Een deel van de woningen is nog steeds in beheer bij corporatie 3B Wonen.

In zijn eigen tijd was Schut vooral bekend als de minister die de doelstelling van 125.000 nieuwe woningen per jaar niet haalde. Achteraf bleek uit CBS-cijfers dat hij die normen wel degelijk had gehaald. Zijn opvolger minister Udink plukte daar de vruchten van.

Gerelateerde huisvesters:
- Piet Blom (1934 - 1999).
- Dries Kreijkamp (1937 - 2014).

Eerder gepubliceerd in Aedes Magazine, nr. 1 / 2020.Auteur(s): Margriet Pflug,
Biografie

Vensters
Links


   overzicht huisvesters   volgende   laatste

Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad
 • Aedes - vereniging van woningcorporaties
 • Woonwaard - woningcorporatie in de regio Alkmaar/Heerhugowaard
 • Stadgenoot - Amsterdamse woningcorporatie
 • Rochdale biedt betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, doorstromers en studenten.
 • Mitros - wonen in Utrecht
 • Volkshuisvesting Arnhem
 • Lefier - Wonen met karakter.
 • Woonbron - denkt, durft, doet
 • wonenCentraal - huren en wonen in Alphen aan den Rijn
 • Casade - Zo wil ik wonen!
 • Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 131 gemeenten in heel Nederland.
 • Ymere - Wonen, leven, groeien
 • Tiwos - Tilburgse woonstichting
 • Zayaz - woningcorporatie te 's-Hertogenbosch
 • Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen.
 • Gemeente Arnhem
 • Ministerie BZK - DG Bouwen en wonen - Directie Woningmarkt.
 • Lieven de Key - vooral voor starters Amsterdam, Diemen en Zandvoort.


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015