NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Willem Sprenger

Willem Sprenger (1836 - 1911)

Krantenbaas en voorzitter woningbouwvereeniging 'Eigen Brood Bovenal' te Leeuwarden.
In 1875 treedt Willem Sprenger (1836-1911) toe tot het bestuur van woningbouwvereniging Eigen Brood Bovenal in Leeuwarden. Sprenger behoort - als directeur van de Leeuwarder Courant - tot de notabelen van de stad. Onder zijn leiding besteedt de krant ruim aandacht aan armoede en slechte woonomstandigheden. En hij laat het niet bij woorden alleen. Hij heeft dan al enkele keren een flinke hypothecaire lening verstrekt aan Eigen Brood, om een tekort aan te vullen op het aandelenkapitaal voor de bouw van goedkope arbeiderswoningen.

Opgericht in 1856 is Eigen Brood Bovenal de eerste Friese woningbouwvereniging die concreet werkt aan het ‘maatschappelijk geluk der minder gegoeden’, mits lid van de hervormde kerk. Als Sprenger in 1875 aantreedt heeft de vereniging 48 huisjes in Oldegalileën aan de noordoostkant van de stad. Onder voorzitterschap van Sprenger breidt het woningbestand van Eigen Brood langzaam uit tot 124. De woningen van 38 vierkante meter hebben twee bedsteden, een zolder, een keldertje, een bleekveldje en per 16 huisjes twee privaten. Eén voor de mannen en één voor de vrouwen.
Pas in 1898 krijgen de huisjes een eigen privaat met ton op zolder. Water komt uit regenbakken. Eén emmer per gezin per dag, ’s maandags een emmer extra voor de was. In de ogen van nu behoorlijk primitief, maar naar 19e eeuwse maatstaven riant en écht goedkoop met een huur van een gulden per week waar andere verhuurders minstens 1,50 gulden vragen. Uit dank voor al zijn inzet krijgt Sprenger in 1904 in het buurtje zijn eigen Willem Sprengerstraat.

In 1979 is Eigen Brood Bovenal opgeheven. De woningen zijn gemoderniseerd en sinds 1999 Rijksmonument. WoonFriesland heeft ze nu in beheer.

Eerder gepubliceerd in Aedes Magazine, nr. 12 / 2013.

Auteur(s): Margriet Pflug,
Vensters
Links


eerste   vorige  overzicht huisvesters   volgende   laatste

Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad
 • Tiwos - Tilburgse woonstichting
 • Zayaz - woningcorporatie te 's-Hertogenbosch
 • Ministerie BZK - DG Bouwen en wonen - Directie Woningmarkt.
 • Lieven de Key - vooral voor starters Amsterdam, Diemen en Zandvoort.
 • Rochdale biedt betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, doorstromers en studenten.
 • Woonwaard - woningcorporatie in de regio Alkmaar/Heerhugowaard
 • Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen.
 • Volkshuisvesting Arnhem
 • Woonbron - denkt, durft, doet
 • Lefier - Wonen met karakter.
 • Ymere - Wonen, leven, groeien
 • Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 131 gemeenten in heel Nederland.
 • Casade - Zo wil ik wonen!
 • Mitros - wonen in Utrecht
 • Aedes - vereniging van woningcorporaties
 • Stadgenoot - Amsterdamse woningcorporatie
 • wonenCentraal - huren en wonen in Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Arnhem


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015