NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Jan Nieuwenhuijzen, oprichter van ’t Nut in 1784 1784 Maatschappij tot Nut van `t Algemeen
De noodzaak van volksontwikkeling
schilderij Johannes van den Bosch 1818 Maatschappij van weldadigheid
Werkverschaffing als armoedebestrijding
detail adultschool Elversele 1909 1845 Adultenscholen en...
Het volk is ongemanierd en moet beschaafd worden!
Patronaten als reddingsboot voor de jeugd 1850 Patronaten als reddingsboot voor de jeugd
De voorloper van jeugdbewegingen
Octavia Hill, omstreeks 1870. 1864 Octavia Hill
Volkshuisvesting als scharnier in de sociale hulpverlening
Helena Mercier 1870 Helena Mercier
Grondlegster maatschappelijk werk
Affiche  Centraal Genootschap 1883 Vakantiekolonies voor bleekneusjes en zenuwpeesjes
Van ondervoeding naar overgewicht
Arnold Toynbee 1884 Arnold Toynbee
Volksontwikkeling en settlement work startte in Londen
Jane Addams 1889 Jane Addams
Settlement work in Amerika
het volkshuis 1892 Volkshuis Ons Huis (1)
Volksontwikkeling en gemeenschapsvorming in de stad: buurthuizen
detail van de voorpagina van het tijdschrift Het Liefdewerk (1897) 1897 Don Bosco en de Salesianen
Preventief denken in jeugdwerk en onderwijs
Elisabeth Boddaert (1866-1948) 1903 Elisabeth Boddaert en de pedagogische dagopvang
Verwaarloosde jeugd niet van ouders scheiden.
Nelly Soetens, 1975 1969 Aktiekomitee Pro Gastarbeiders en Nelly Soetens
De nieuwe sociale kwestie
In 2009 starten Douwe Egberts en de  Sti Zwerfjongeren NL een campagne om zwerfjongeren te steunen. 1970 Jongeren, vreemdelingen, vrouwen, verslaafden - nieuwe groepen op straat
Diversiteit en specialisering van de opvang
Logo van het JAC Amsterdam 1970 Jongeren Advies Centrum (JAC)
Bloei en inkapseling van de Alternatieve Hulpverlening
1971 Praatgroepen
De heilzame werking van praten en luisteren
Dunya Breur. Foto: Marsel Loermans 1971 Cliëntenbond en Dunya Breur (1942-2009)
Een vakbond van slachtoffers
Actie-affiche tegen huurverhoging uit 1978 - affichecollectie Geheugen van Nederland. 1972 Georganiseerde huurdersbeweging
’Houd huren betaalbaar’
De Blijf van mijn lijfhuizen bieden sinds 1974 opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. 1974 Blijf van m’n lijf
Opvang voor en door vrouwen
1980 Lesbisch-specifieke hulpverlening
Een beetje normaler worden
Oost-Europese daklozen bij de soepbus van het Leger de Heils op de Westerdokskade in Amsterdam. 1980 Soepbus
Hongerhulp - armentafels, gaarkeukens, soepbussen
In 1984 bracht het Vuilharmonisch Orkest haar eerste LP uit - foto Paul Huf 1980 Het Groot Walenburgs Vuilharmonisch Orkest
Van schaamte naar zelfbewustzijn
NIMBY - Elke gemeente krijgt er op enig moment mee te maken. 1985 Nimby - boze burgers
Hoe tolerant is Nederland?
jeugddienst Don Bosco 1985 Jeugdwerk vervolgd
Consolidatie en verbreding jeugdwerk
Vanaf 1987 worden asielzoekers opgevangen in AZCs - asielzoekerscentra. 1987 Opvang vluchtelingen in asielzoekerscentra (azc`s)
Van open grenzen naar restrictieve toelating
Vergadering Socialistische gepensioneerden te Dendermonde in 1982 1988 Ouderenwerk
Van gepensioneerden naar competente en participerende senioren
Daklozenkranten in Nederland 1994 Daklozenkrant en Housing First – zelfredzaamheid
Regie over het eigen leven
1996 Loverboys
Meisjes beschermen of jongens aanpakken
Actiebutton 2006 Huize Agnes
Opvang van vrouwen zonder verblijfsvergunning