NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Toelichting Canon Autisme Nederland
    homepage   volgende   laatste
Het vervaardigen van de Canon Autisme Nederland komt voort uit een sterke behoefte om de autisme-kennis toegankelijker te maken voor allen die op welke wijze dan ook bij autisme zijn betrokken. Vanuit een historische terugblik laten we zien hoe autisme zich in Nederland heeft ontwikkeld en welke voorzieningen tot stand zijn gekomen. Ieder venster vertegenwoordigt een belangrijke ontdekking, gebeurtenis, het verschijnen van een wetenschappelijk artikel of de start van een voorziening.

Autisme is nog altijd in ontwikkeling, evenals de Canon zelf. Er staan momenteel 30 vensters online die steeds aangevuld of gecorrigeerd worden als er nieuwe informatie beschikbaar is. Vindt u dat onderwerpen ten onrechte niet (of juist wel) aan de orde komen? Meldt het ons! Heeft u prachtig historisch materiaal dat wij goed zouden kunnen gebruiken? Laat het ons weten! Zou u in de vorm van foto’s, links of gescand materiaal iets willen toevoegen? Wij zijn zeer geïnteresseerd! Ziet u een fout of een onzorgvuldigheid? Aarzel niet om het ons te vertellen! Voor commentaar, suggesties, vragen en andere opmerkingen kunt u een mail sturen naar de redactie.

De Canon is dankzij verschillende auteurs tot stand gekomen: mensen met autisme, ouders van kinderen met autisme, clinici en onderzoekers hebben hieraan meegewerkt. Zij hebben zich belangeloos ingezet om vensters te schrijven of door auteurs geïnterviewd te worden. Hieronder volgen de namen van de personen die een belangrijke bijdrage aan de Canon Autisme Nederland hebben geleverd.

Inge van Balkom
Sander Begeer
Ina van Berckelaer-Onnes
Annelies de Bildt
Karin van den Bosch
Inge Boutier
Annemieke van Drenth
Kirstin Greaves-Lord
Anneke Heijmen
Corrie Kersten
Juul Kraijer
Erik Mulder
Renze van Noort
Ankie van der Reijken
Heleen van Rhede van der Kloot- Albarda
Iris Servatius-Oosterling
Annelies Spek
Gerry Verheijen
Diederik Weve
Bernadette Wijnker-Holmes.

Veel dank gaat uit naar bovengenoemde personen die vol enthousiasme hebben geparticipeerd in het vervaardigen van de vensters. Daarnaast willen we onze dank uitspreken aan de Stichting Korczak Foundation, de Stichting Papageno en personen die op particuliere basis voor de financiële ondersteuning hebben gezorgd.

De Canon is een cadeau aan de NVA vanwege het 40-jarig bestaan en is gepresenteerd op 9 november 2018 tijdens het NVA Congres Autisme in ontwikkeling.

Utrecht, november 2018.

Ina van Berckelaer-Onnes, hoofdredacteur,
Suzanne Hautvast, eindredacteur.

Publicatiedatum: 01-11-2018
Datum laatste wijziging :13-09-2022
Auteur(s): Sonja Appelman, Ina van Berckelaer-
Onnes
, Annelies de Bildt, Karin van den Bosch, Suzanne Hautvast, Maarten van der Linde
(1948-2020)
, Teun Post,
Dit overzicht van auteurs en redacteuren is niet volledig en wordt nog aangevuld.
Extra
Persbericht, 12 november 2018

Grasduinen door de geschiedenis van autisme

Grasduinen door de geschiedenis van autisme - dat is nu mogelijk dankzij de Canon Autisme Nederland die afgelopen vrijdag werd gepresenteerd tijdens het NVA AutismeCongres 2018.

De Canon Autisme Nederland verhaalt over de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van autisme - in Nederland én daarbuiten. Elk venster is verbonden aan een belangrijk jaartal. Zo begint de canon met de Nederlandse pedagoog en non Ida Frye, ook bekend als ‘zuster Gaudia’. Zij omschreef al in de jaren dertig van de vorige eeuw een jong kind als ‘autist’; ruim voordat de beroemde Oostenrijks- Amerikaanse psychiater Leo Kanner in 1943 zijn eerste artikel over autisme schreef.

‘De geschiedenis van autisme verloopt in opvallend kronkelige weggetjes’, zegt psycholoog en onderzoeker Annelies de Bildt, één van de redacteuren van de Canon Autisme Nederland en onderzoeker bij het Groningse universitaire centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. ‘Neem bijvoorbeeld de oorzaak van autisme. Eerst was er de mythe van de zogeheten ‘ijskastmoeder’ die door haar kille opvoeding autisme bij haar kind zou veroorzaken, daarna werd vooral gekeken naar de erfelijkheid van autisme en op dit moment is er veel aandacht voor de combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren.’

Ook kreeg autisme in de loop der jaren een heel ander gezicht. ‘Aanvankelijk werden mensen met autisme vooral gezien als patiënten, als mensen die niet zoveel kunnen’, zegt De Bildt. ‘Nu is er veel meer aandacht voor de positieve kanten die autisme ook met zich meebrengt. Niet dat het nu allemaal uitsluitend zonneschijn is hoor, maar er is wél een eerlijker en volwaardiger beeld van autisme ontstaan. Ook is er meer oog voor subgroepen binnen de autisme-gemeenschap zoals vrouwen met autisme, jonge kinderen, hoogopgeleiden en mensen met autisme en een verstandelijke beperking.’

Aanvankelijk was de Canon vooral bedoeld als laagdrempelige informatiebron voor hbo-studenten, bijvoorbeeld van de Pabo of de opleidingen tot sociaal pedagogisch hulpverlener. ‘Maar de Canon is bijvoorbeeld ook heel interessant voor mensen met autisme, ouders, wetenschappers en hulpverleners’, zegt De Bildt. ‘Het leuke van de Canon vind ik dat je heel makkelijk kunt grasduinen door de vensters en zo bij informatie komt die je anders niet zo makkelijk vindt, inclusief bijzondere filmpjes en geluidsfragmenten.’

De redactie van de Canon Autisme Nederland bestaat ondermeer uit: emeritus- hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes (de eerste hoogleraar autisme van Nederland, één van de vensters gaat over haar), Annelies de Bildt, Teun Post (oud- psycholoog en initiatiefnemer van de Canon Autisme Nederland) en Maarten van der Linde (emeritus-lector Geschiedenis van Sociaal Werk) en Suzanne Hautvast (eindredactie).

Voor vragen over de Canon Autisme Nederland kunt u contact opnemen met de redactie:

info@canonsociaalwerk.eu
Aanvullend materiaal
    homepage   volgende   laatste