NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Annelies de  Bildt Annelies de Bildt

Annelies de Bildt is als psycholoog/wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Groningen. Zij doet voornamelijk onderzoek naar Autismespectrumstoornissen. Zij richt zich daarbinnen op de diagnostiek en instrumenten die daaraan kunnen bijdragen. Ook houdt zij zich bezig met onderzoek naar de effectiviteit van behandeling, zoals sociale vaardigheidstrainingen of ouderbegeleiding. Daarnaast heeft Annelies, in samenwerking met Maretha de Jonge, het Autisme Diagnostisch Interview-Revised (ADI-R) en het Autisme Observatie Schema (ADOS) in het Nederlands vertaald. Zij geeft ook trainingen voor afname en scoring van deze instrumenten. Annelies is redacteur Kind en Adolescent Praktijk.

 
Relevante publicaties
  • The Friesland study : pervasive developmental disorders in mental retardation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen., 2003
Vensters
Meegewerkt aan
      overzicht auteurs   volgende   laatste