NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
De kleine man met het grote beginsel Paul Holthuis
De kleine man met het grote beginsel
Jan Stoffel (1851-1921) en de sociale kwestie

Walburgpers, Zutphen, 2023
ISBN 9789464560329
€ 24.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


In de negentiende eeuw vestigt de Zaanse houtzager Pieter Stoffel zich in Deventer. Zijn zoons bouwen de houtfirma uit tot een florerend, sociaal familiebedrijf. ‘Bij Stoffel kun je oud worden,’ zegt men. Zoon Jan, de hoofdpersoon van dit boek, ontwikkelt zich tot een gedreven maatschappijcriticus. Het doopsgezinde geloof vormt zijn baken, inspiratie ontleent hij aan de ideeën van econoom Henry George, industrieel Michael Flürscheim en socioloog Franz Oppenheimer. Met alle drie raakt hij bevriend. Het onrecht in de samenleving wil hij bestrijden met landnationalisatie, de onteigening van particulier grondbezit. Zijn vele artikelen, brochures en boeken leveren hem intensievere contacten in Duitsland en Engeland op, waar hij in 1906 verschijnt voor een parlementaire enquêtecommissie. Hij gaat de politiek in, zet zich in voor het kiesrecht van man en vrouw en belandt in 1897 in de Tweede Kamer. Maar voor de liberalen is hij te socialistisch, voor de socialisten te liberaal.

Zie ook het venster over de sociale kwestie.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste