NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen Henk Weijnen
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen


eigen beheer, ‘s Hertogenbosch, 2020
€ 5.50
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Dit boek bevat een selectie uit de 250 artikelen, die de auteur in de loop van zijn leven geschreven heeft. Als socioloog was hij achtereenvolgens werkzaam bij het sociologisch instituut in Nijmegen (1965-1975), het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO) in Den Bosch (1975-1994) en de Gehandicaptenraad (1994-2007). Na zijn pensionering is hij als vrijwilliger doorgegaan met publiceren voor diverse organisaties, zoals de werkgroep lokaal sociaal beleid van de FNV in Den Bosch, de werkgroep De Arme Kant van Nederland en een werkgroep van Groen Links.

Het boek bestaat uit twee delen. In 35 pagina’s blikt Weijnen terug op zijn activiteiten en licht hij een groot aantal van zijn publicaties toe. In de bijlage van maar liefst 200 pagina’s heeft hij achttien van zijn artikelen gebundeld rond vier thema’s:
1. onderzoek naar armoede en de bestrijding daarvan;
2. onderzoek sociale zekerheidsbeleid Nederland;
3. sociale zekerheid in Europees perspectief;
4. de inkomenssituatie van mensen met een handicap en een chronische ziekte en activiteiten ter verbetering.

Het oudste artikel stamt uit 1984, het jongste uit 2008. Veel artikelen bespreken minutieus allerlei (kabinets)voorstellen om veranderingen aan te brengen in de sociale zekerheid, de Bijstandswet en andere voorzieningen, lees: bezuinigingen. Met enige regelmaat grijpt de auteur ook verder terug in de geschiedenis of vergelijkt hij het Nederlandse stelsel met regelingen in andere Europese landen. Zo laat hij zien, dat armoede maatschappelijk gezien nooit is weg geweest, maar in de politiek elke tien jaar wordt herontdekt.

Wie geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid en de strijd voor verbetering ervan, vindt hier een goudmijn aan informatie. Tal van onderwerpen komen ter sprake: de herziening van de WAO, de herinrichting van de Bijstandswet, de privatisering van de ziektewet, financiële tegemoetkoming voor extra uitgaven i.v.m. handicap of chronische ziekte, enz. Maar het is geen boek om in één adem uit te lezen.

Jan Maasen

Wijze van bestellen
maak € 5,50, over op rekening NL60ASNB 0709036132 t.n.v. Henk Weijnen onder vermelding ’bestelling boek 55 jaar’; stuur tegelijkertijd een e-mailbericht naar hweijnen@hetnet.nl met daarin naam en adres voor toezending van het boek.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste