NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Een halve eeuw in Nederland 1969-2019 Sahin Yildirim, Ineke van der Valk en Hanina Ajarai
Een halve eeuw in Nederland 1969-2019
De Marokkaanse arbeidsmigratie in 50 verhalen van Marokkaanse gastarbeiders en Nederlanders

Atlas Cultureel Centrum, Den Haag, 2016
ISBN 978-90-80715-12-7
€ 23.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Een halve eeuw in Nederland is een boek over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders en Nederlanders die vanaf het begin de geschiedenis van dichtbij hebben meegemaakt. Want het is inmiddels een halve eeuw geleden dat de Marokkaanse gastarbeiders hun land verlieten en hun geluk in Nederland gingen zoeken. De Marokkaanse gastarbeiders zouden in eerste instantie tijdelijk in het land verblijven, maar het liep anders. De Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart en opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij de Goudse kaasfabriek, Chocoladefabriek en Compaxo Vleeswaren werken enzovoort. Volgens de recente cijfers telt Nederland inmiddels 380 duizend Marokkaanse Nederlanders.

Deze gastarbeiders zijn allochtonen, buitenlanders, nieuwkomers, medelanders, etnische minderheden en culturele groepen genoemd. Vandaag de dag heten ze Marokkaanse Nederlanders. Maar wie waren zij eigenlijk? Waar werkten ze? Hoe woonden ze? Kwamen ze van het platteland van Marokko of ook uit de steden? Werden zij geworven of kwamen ze uit eigen beweging? Waren ze analfabeet of hadden ze scholing genoten? Waarom verlieten ze hun geboorteland? Hoe bouwden ze een nieuw leven op in deze maatschappij? Hoe ervoeren de Nederlanders hun komst? Wat zijn hun successen en falen in Nederland? Dit boek bevat vijftig persoonlijke verhalen van Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen, van Nederlandse werkgevers en vrijwilligers die met hen te maken kregen tijdens hun begintijd in Nederland.

De persoonlijke ervaringen van de eerste generatie gastarbeiders met haar komst naar Nederland staan in dit boek centraal. Eerder vertelden de Turkse gastarbeiders hun verhaal in het boek 50 jaar, 50 verhalen. Alle facetten van hun dagelijks leven komen aan bod: het werk, het pensionleven, de buurt, de taalproblemen, de gezinshereniging, de relatie met Nederlanders, maar ook hun cultuur, sport, politiek en niet te vergeten hun religie. Vijftig persoonlijke verhalen uit de eerste hand, verlevendigd met foto’s uit privé-albums, werpen een bijzonder licht op deze periode uit de Nederlandse geschiedenis.

l
Atlas Cultureel Centrum
In het kader van het Gouden jubileum(50 jaar) wil Atlas Cultureel Centrum naast een boekpresentatie landelijk diverse activiteiten, waaronder een reizende foto-expositie, netwerkbijeenkomsten, diverse lezingen en dialoogbijeenkomsten enzovoort. Hiermee wil Atlas Cultureel Centrum ( ACC) de kennis en ervaringen van de gastarbeiders en de bij hen betrokken Nederlanders overdragen aan een nieuwe generatie, het toegankelijk maken van cultureel erfgoed voor een groot of nieuw publiek en bijdragen aan de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste