NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Dat hoef je niet te nemen! Saul David Alinsky
Dat hoef je niet te nemen!
De organisatie van de sociale actie

Bert Bakker, Den Haag, 1974
ISBN 9060192761
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
H E R U I T G A V E


In 1971 publiceerde de Amerikaanse stadssocioloog Saul Alinksy een activistische handleiding voor wat we hier in Nederland ’samenlevingsopbouw’ zouden noemen: Rules for radicals, a practical primer for realistic radicals. Het werd in 1974 in Nederland vertaald met als titel Dat hoef je niet te nemen! De organisatie van de sociale actie. Het boek inspireerde een generatie kritische sociaal werkers en opbouwwerkers. Piet Reckman baseerde er zijn boek Sociale actie op.

Tot nu toe was er nog geen handzame digitale versie van de Nederlandse vertaling voor handen. Daar komt nu dankzij de Drentse opbouwwerker Paul van Os verandering in. Hij verzorgde een goed hanteerbare en zeer toegankelijke pdf-versie die kan gelden als een heuse heruitgave.
Dit was de flaptekst in 1974:

Alinsky geniet een enorme faam onder de Nederlandse voorvechters van harde sociale actie. Hij wordt o.a. door Piet Reckman [Sociale Actie] voortdurend geciteerd en beschreven. Bij navraag blijkt de geciteerde literatuur vaak onbereikbaar te zijn in Nederland. Daarom verwachten wij grote belangstelling voor dit boek dat een compleet beeld geeft van Saul Alinsky’s denken en handelen.

Wat is sociale actie? Dat is de organisatie van de slachtoffers [de armen, onderdrukten, gediscrimineerden] ter verbetering van hun lot door henzelf, voor henzelf. Tegen de macht van de gevestigde orde wordt gesteld de kracht van de massaorganisatie van de onmachtigen.

Hiervoor zijn organisatoren nodig en hun opleiding is het specialisme van Alinsky. In een soort vormingscentrum verzorgt hij speciale training voor sleutelfiguren, formele en informele leiders en activisten. Hij leert ze geen leider te zijn, af te zien van persoonlijke macht en aanzien, maar organisator van de schijnbaar machtelozen, onmondigen, slachtoffers. Hij leert ze de mogelijkheden van Het Systeem te benutten en daardoor de innerlijke tegenstrijdigheden ervan bloot te leggen.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste