NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Winnaars en verliezers Leo Lucassen en Jan Lucassen
Winnaars en verliezers
Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie

Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2011
ISBN 9789035136434
€ 19.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het zal niemand ontgaan zijn dat het debat over immigratie in Nederland de laatste jaren overheerst wordt door ongezouten opinies en stevige uitspraken, waarbij Wilders de kroon spant met zijn waarschuwingen over een tsunami van moslims die onze cultuur dreigt weg te spoelen. Dat klimaat, waarin ‘integratiepessimisten’ klakkeloos de toon kunnen zetten, vraagt om een nuchtere analyse, en daarmee is precies de reden samengevat waarom de broers Leo en Jan Lucassen zich aan deze studie hebben gezet. Want: ‘Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niemand heeft recht op zijn eigen feiten.’
En aan feiten hebben de broers Lucassen geen gebrek. Beiden gaan al decennia mee als het gaat om onderzoek naar migratiegeschiedenissen. Leo Lucassen is hoogleraar sociale geschiedenis te Leiden hoofd van het Centrum voor de Geschiedenis van Migratie in Leiden, die verantwoordelijk is voor de buitengewoon informatieve website Vijf eeuwen migratie. Jan Lucassen is bijzonder hoogleraar aan de VU en heeft met een groot aantal publicaties op dit terrein zijn sporen verdiend. Al hun kennis ballen zij samen in een zeer leesbaar overzicht van vijfhonderd jaar immigratie in Nederland, waarbij zij na de presentatie van de feiten voor verschillende historische perioden de winst- en verliesrekening opmaken. Wie heeft er nu geprofiteerd en waar zat nu het leed?
Daarbij gaan ze omgekeerd te werk. Ze gaan in hun boek steeds verder terug in de geschiedenis. Eerst ontleden ze precies de argumenten van integatiepessimisten als Wilders, Fortuyn, Scheffer en Bolkestein, om in de volgende hoofdstukken voor vijf verschillende perioden daar de feiten tegenover te stellen. Ze beginnen met de ontnuchtering van het idee van massa-integratie en de islam-overheersing (1990-2011), dan ontkrachten ze de stelling dat de multiculturele mythe (1975-1990) een uitvinding was van de linkse kerk, vervolgens laten ze zien welke (rechtse) belangen het immigratiedebat in de naoorlogse periode (1945-1975) domineerden, om in het laatste deel van het boek terug te gaan naar de negentiende eeuw en de Gouden Eeuw en het idee dat immigranten toen een veel positievere bijdrage leverden aan de economie dan de huidige immigranten nu zouden doen.
Alle perioden kenden winnaars (meestal de economisch welgestelde) en verliezers (nogal eens de migranten zelf), maar in geen enkele periode is de waarheid te vinden die er vandaag de dag door de integratiepessimisten op geprojecteerd wordt. De geschiedenis is niet alleen veel genuanceerder, maar eigenlijk ook hoopvoller. Die hoop wordt de lezer wel weer ontnomen als hij bedenkt dat de integratiepessimisten, Wilders voorop, daar geen enkele boodschap aan hebben. Want dat leren de broers Lucassen ons ook: in de geschiedenis van immigratie hebben angsten vrijwel altijd een grotere rol gespeeld dan feiten. Daar zal dit boek – helaas – geen verandering in brengen (JvdL)

Zie ook de vensters 1969 Aktiekomitee Pro Gastarbeiders en Nelly Soetens. De nieuwe sociale kwestie en 1979 Start minderhedenbeleid. Van (gast)arbeider tot allochtoon naar moslim .

Beoordeling redactie:

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste