NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Doe wel, maar… zie om Maarten van der Linde
Doe wel, maar… zie om
Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk

Kenniscentrum Sociale innovatie van de Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011
ISBN 9789089280459
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Goed nieuws voor de sociale sector: sinds 1 september 2011 hebben we een ‘bijzonder lector Geschiedenis van het Sociaal Werk’ in de persoon van Maarten van der Linde, onder meer auteur van het Basisboek geschiedenis van het sociaal werk in Nederland en redacteur van de Canon Sociaal Werk. Op 11 november 2011 sprak hij zijn openbare les uit, die meteen daarna is uitgegeven in het lezenswaardige boekje ‘Doe wel, maar… zie om - een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk’. Van der Linde ziet historisch besef als een ‘achteruitkijkspiegel’ die het mogelijk maakt om het voertuig van het sociaal werk veilig te besturen.

In zijn openbare les probeert Van der Linde vijf Eropaf!-pioniers aan de vergetelheid te ontrukken. Dat levert korte portretten op van Elisabeth Fry (die begin 19de eeuw vrouwelijke gevangenen in Londen ging bezoeken en het boegbeeld werd van de humanitaire hervormingen van het gevangeniswezen), Thomas Chalmers (een predikant die rond diezelfde tijd in zijn parochie in Glasgow armen probeerde te helpen zichzelf te helpen), Daniel von der Heydt (een bankier en ondernemer in het Duitse Elberfeld die een unieke combinatie ontwikkelde van decentralisatie, kleinschaligheid en een individuele benadering in de armenzorg die internationale bekendheid – ook in Nederland – verwierf als het ‘Elberfelder’ stelsel), Octavia Hill (die medio 19de eeuw in een Londense aandachtswijk los van de overheid nieuwe sociale werkwijzen ontwikkelde waarin alles bijeenkwam, van maatschappelijk werk tot werk&inkomen) en ten slotte Johanna ter Meulen (die geïnspireerd door Octavia Hill begin 20ste eeuw in de Amsterdamse Jordaan woningopzichteres was).

Van de pioniers valt veel te leren, aldus Van der Linde. Hij is getroffen door de grote persoonlijke en sociale inzet en betrokkenheid van de vijf pioniers. Hun passie wordt heden ten dage weer herontdekt door de Eropaf!-beweging. Ook is hij getroffen door de grote rol van de algemeen menselijke christelijke en humanistische waarden in het denken en optreden van de pioniers en door de continuïteit in betrokkenheid van christelijke organisaties bij armoede. Verder wijst hij erop dat vrouwen vaak het voortouw namen en dat de discussie over de vraag of sociaal werkers generalisten of specialisten zijn, in de geschiedenis veel voedsel krijgt. De pioniers werkten vanzelfsprekend met een integrale aanpak, lang voordat het woord was uitgevonden.

Zolang de voorraad strekt is de publicatie gratis te verkrijgen via ksi@hu.nl of tel. 088 481 98 31.Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste