NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Grenzeloze gelijkheid Maria Grever, Ido de Haan, Dienke Hondius Susan Legène (redactie)
Grenzeloze gelijkheid
Historische vertogen over cultuurverschil

Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2011
ISBN 9789035136892
€ 19.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn heeft grote zeggingskracht. In zijn baanbrekende studie De uitvinding van de mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil (4de druk 2011) heeft de historicus Siep Stuurman laten zien wat de kracht is van het gelijkheidsideaal. Maar zijn er dan geen grenzen aan de gelijkheid? Moeten mensen niet eerst gelijk worden gemaakt, voordat ze gelijk zijn? Is gelijkheid niet slechts voorbehouden aan 'ons soort mensen', de burgers van dezelfde staat, van hetzelfde geslacht of dezelfde etnische achtergrond? En is grenzeloze gelijkheid wel zo ideaal? Is ongelijkheid niet het gevolg van waardevol verschil?

Op deze vragen geven Nederlandse wetenschappers een antwoord in bijdragen over religie en gelijkheid, de uitvinding van 'ras', mannelijkheid en feminisme, staat en sociale politiek, beeldvorming en canonvorming. Zij presenteren een staalkaart van de discussies die de politieke agenda de laatste tijd hebben gedomineerd. Grenzeloze gelijkheid is daarmee een onmisbare gids in de dwaalwegen van het huidige maatschappelijke debat.

Interessant is de bijdrage van Berteke Waaldijk. Zij vergelijkt drie 'momenten' in de geschiedenis van het sociaal werk aan de hand van teksten van Marie Muller-Lulofs uit 1905, Martina Tjeenk Willink uit 1948 en staatssecretaris Jet Bussemaker uit 2009. Zij concludeert dat het betoog van Bussemaker over Welzijn Nieuwe Stijl meer lijkt op dat van Muller-Lulofs dan op dat van Tjeenk-Willink, die pal na de oorlog een groot optimisme ten toon spreidde dat armoede en geestelijke ontreddering langs de weg van voortschrijdend inzicht opgelost zouden kunnen worden. Dat rechtvaardigde een soort van bevoogding waar de pioniers van het sociaal werk wars van waren en Jet Bussemaker ruim een eeuw later ook niet meer in geloofde.Speciale aandacht voor bijdrage Berteke Waaldijk over bevoogding en burgerschap in sociale zorg (pp. 200-216).

Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste