NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Kessler Stichting. 100 jaar thuis in Den Haag Andréa Kroon en Audrey Wagtberg Hansen
Kessler Stichting. 100 jaar thuis in Den Haag
Ontwikkelingen in de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen

de nieuwe Haagsche, Den Haag, 2012
ISBN 978-94-91168-35-2
€ 21.50
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De Kessler Stichting is een innoverende zorginstelling, die zich al honderd jaar inzet voor sociaal kwetsbare mensen. Haar geschiedenis gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw, lang voor de ontwikkeling van het sociale zorgstelsel in Nederland. Rond 1900 waren daklozen en andere hulpbehoevenden aangewezen op de particuliere armenzorg, die meestal politiek of religieus gekleurd was. Veel mensen vielen daardoor buiten de boot. Opvang had destijds het karakter van gedwongen reclassering en heropvoeding, en werd vaak als een straf ervaren.
In 1912 werd in Den Haag op particulier initiatief een 'Tehuis voor Onbehuisden' opgericht aan de Steijnlaan. De initiatiefnemers, waaronder gemeenteraadsleden en zakenlui, wilden een opvangfaciliteit creëren waarin mensen van alle gezindten en achtergronden welkom waren. Door een gift van D.A.J. Kessler kon in 1923 nieuwbouw aan De la Reykade (nu De la Reyweg) worden gerealiseerd. Het gebouw, naar Kessler vernoemd, werd vanwege de moderne inrichting in de media als 'een paleis voor daklozen' omschreven. Om bewoners een opleiding en inkomstenbron, en daarmee een weg terug naar zelfstandigheid te bieden, werd de Algemene Haagsche Dienstverrichting opgericht. Deze klus- en verhuisservice werd een begrip in de regio.
In 100 jaar thuis in Den Haag. Ontwikkelingen in de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen beschrijven de kunsthistorici Andréa Kroon en Audrey Wagtberg Hansen de geschiedenis van de Kessler-stichting. Zij doen dat nauwgezet, heel nauwgezet, want ze citeren uitvoerig uit talloos veel documenten. Daarmee schetsen ze een heel precies beeld van de ontwikkeling van Haagse opvangvoorzieningen, eerst als vorm van liefdadigheid van de Haagse burgerij, die langzaam maar zeker professionaliseert en overheidsgestuurd wordt. De geschiedenis van de Kessler Stichting is daarmee een exemplarische geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat.
Het is een prachtig uitgegeven boek, met een grote rijkdom aan illustraties. Het grappige is dat de kleuren langzaam maar zeker het boek intrekken. In het begin zijn alle afbeeldingen zwart-wit, met het vorderen van de eeuw en het ontstaan van de kleurenfotografie wordt het boek kleurrijker. En eigenlijk is dat een metafoor voor het opvangwerk van de Kessler Stichting dat met het verstrijken van de eeuw ook steeds meer kleur kreeg. Het meest markant wordt dat weer uitgedrukt door de spectaculaire nieuwbouw aan De la Reyweg, waar de stichting in dit jubileumjaar een uiterst modern woon- en zorgcentrum heeft geopend. In de stijl van het beroemde Hospices de Beaune, het oude laat middeleeuwse armenhospitaal in Beaune (Bourgondië), spetteren daar de kleuren van de daken (zie ook de foto op de voorkant van het boek). Het hospitaal in Beaume beschouwd als een van de pronkstukken van de Vlaams-Bourgondische bouwstijl, die aanleunt bij de laat-gotiek uit de 15e eeuw. Het zorgcentrum op de De la Reyweg is nu al het pronkstuk van de moderne opvangsector in Nederland.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste