NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Omringd door zorg, toch niet veilig Commissie Samson
Omringd door zorg, toch niet veilig
Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden

Boom, Amsterdam, 2012
ISBN 9789461053251
€ 25.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële jeugdzorginstelling of in een pleeggezin. Daar worden ze omringd door zorg. De overheid realiseert zich dat zij een extra verantwoordelijkheid voor deze kinderen heeft en dat deze veelal beschadigde kinderen een veilig thuis zouden moeten hebben. In Omringd door zorg, toch niet veilig beschrijft de Commissie-Samson haar onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945-2010 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Hoe kan het gebeuren dat een groepsgenoot, groepsleider of pleegvader hen seksueel misbruikt? Hoe kan het dat op veel signalen niet of nauwelijks is gereageerd?

De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport.

Zie:
digitale versie 'Omringd door zorg, toch niet veilig'

Lees ook het speciale venster in de Canon Zorg voor de Jeugd:
2012 Seksueel misbruik en de commissies-Deetman/Samson. Een inktzwart hoofdstuk uit de geschiedenis van de jeugdzorg


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste