NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Honderd jaar heimwee Wim Willems, Hanneke Verbeek
Honderd jaar heimwee
De geschiedenis van Polen in Nederland

Boom, Amsterdam, 2012
ISBN 9789461050595
€ 24.90
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Al sinds de Eerste Wereldoorlog wonen er Polen in Nederland. Ze staan bekend als hardwerkende mensen, maar de laatste jaren is de beeldvorming over Polen ineens veranderd van hardwerkende mensen, naar baneninpikkers en dronkenlappen die overlast veroorzaken. Wim Willems, hoogleraar sociale geschiedenis en historicus Hanneke Verbeek gingen op zoek naar de levensverhalen van Poolse migranten, van de Eerste Wereldoorlog tot nu. Het resultaat is te lezen en te zien in het boek Honderd jaar heimwee. Geschiedenis van de Polen in Nederland.

De verhalen van Poolse migranten in de 20ste eeuw laten zien dat zij in Nederland heel goed hun bestaan wisten op te bouwen, maar dat zij zich tegelijkertijd sterk verbonden bleven voelen met hun vaderland. De persoonlijke verhalen in dit boek relativeren het idee dat de migranten uit Polen hier tijdelijk verblijven. Duizenden landgenoten zijn hun voorgegaan en hun lotgevallen zijn onlosmakelijk verbonden geraakt met de Nederlandse gemeenschap.

Veel Polen werken in de tuinbouw, al sinds begin jaren negentig toen er steeds meer Polen naar Nederland kwamen. Die kregen alleen voor de duur van het seizoenswerk een werkvergunning. In 2004 werd Polen lid van de EU en vanaf 2007 hebben ze geen werkvergunning meer nodig om hier te werken. Vanaf dat moment zijn de aantallen verder toegenomen, omdat Polen hier niet illegaal meer zijn. Canaf deze toetreding van Polen tot de Europese Unie groeien ook de vooroordelen, zo constateren de auteurs. Polen worden ineens een bedreiging, een bron van overlast. Maar het idee dat de Polen wel weer terugkeren achten zij een mythe, een mythe die elke keer weer bij de komst van vreemdelingen levend wordt gehouden.

Honderd jaar heimwee laat wat anders zien. Het boek maakt de wederzijdse verbondenheid van Polen en Nederlanders zichtbaar. Het is een prachtig geïllustreerd boek over een bevolkingsgroep met een lange geschiedenis.

Over de auteur(s):
Wim Willems is schrijver en hoogleraar sociale geschiedenis (Campus Den Haag, Universiteit Leiden); Hanneke Verbeek is als historicus eveneens verbonden aan de Campus.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste