NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Boemerangbeleid Sharon Stellaard
Boemerangbeleid
Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid

Boom bestuurskunde, Amsterdam, 2023
ISBN 9789462363908
€ 39.50
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar de aard en oorzaken van hardnekkig beleidsfalen op de beleidsterreinen passend onderwijs en jeugdzorg.

Boemerangbeleid beschrijft een onderzoek naar de aard en oorzaken van hardnekkig beleidsfalen op de beleidsterreinen passend onderwijs en jeugdzorg. De auteur breekt een lans voor een langetermijnperspectief op de ontwikkeling en uitwerking van beleid, en bouwt dit perspectief op vanuit de institutionele theorie. Aan de hand van een viertal ‘historische narratieven’ worden plausibele hypothesen afgeleid over de (ver)wording van het passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid in ons land. Hierna volgt een nauwgezette reconstructie van de beleidshervormingen die zich in de afgelopen vier decennia hebben voltrokken. Dit leidt tot een even prikkelende als verontrustende conclusie: hervormingen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang. Het onderzoek sluit af met een reflectie op de wetenschappelijke en sociaal-politieke betekenis van dit inzicht.

Zie interview met Sharon Stellaard in de Volkskrant van 18 maart 2023.

Sharon Stellaard speelt de hoofdrol in de tweede CANON--podcast: Beleidstragiek in de jeugdzorg

Luister de podcast af op Spotify of via YouTube.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste