NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon Maatschappelijke Opvang Jos van der Lans, Karin Bakker, Jan Jumelet, Hans Opbroek en Bernd Timmerman (redactie)
Canon Maatschappelijke Opvang


Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam, 2012
ISBN 978-90-819819-0-3
€ 10.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De geschiedenis van opvang van ontheemden, bedelaars, armoezaaiers en zwervers is een verhaal vol herhalingen. Tegenwoordig stuiten Oost-Europeanen op gesloten deuren, vroeger werden guur ogende marskramers en bedelaars aan de stadspoorten geweerd. In de negentiende eeuw sprak men van ‘domicilie van onderstand’, tegenwoordig heet het ‘regiobinding’, maar het idee is hetzelfde: liever geen vreemde snuiters. Tegelijkertijd zijn er altijd deuren opengegaan. Zijn er altijd mensen geweest die zich het lot van de thuislozen, van ontheemden aantrokken en hen een dak boven het hoofd boden. Bed, bad en brood – het is van alle eeuwen.

Het boek Canon Maatschappelijke Opvang is de papieren weerslag van de digitale site: canonopvang.nl. Aan de hand van 24 vensters geeft het boek een inkijk in de historische achtergronden van de zorg voor mensen die ontheemd zijn geraakt, tegenwoordig samengevat onder de term dak- en thuislozen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van insluiting/uitsluiting, een proces dat eigenlijk zo oud is als de mensheid. Het achterliggende idee is dat de Canon professionals en betrokkenen bij de opvangsector het gevoel wil geven dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

De Canon Maatschappelijke Opvang staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een historisch project dat in 2007 van start is gegaan met het online brengen van de Canon Sociaal Werk (www.canonsociaalwerk.nl), een digitaal wikipendium dat op systematische wijze de geschiedenis van het werk van sociale professionals voor het voetlicht halen. In de beroepsopleidingen was er geen tijd meer voor en in het werkveld werd het verleden door fusies en schaalvergrotingsprocessen soms letterlijk weggegooid. Archieven werden achteloos bij het grofvuil gezet. Het gevolg was dat het professionele ambacht los dreigt te raken van tradities en een al te gemakkelijke prooi werd van technocratische redeneringen. Met het verleden dreigden sociale professionals daarmee ook het vermogen om trots te zijn kwijt te raken. De Canon Maatschappelijke Opvang laat zien dat daar geen enkele reden voor is.

Klik hier voor de de digitale (pdf)versie downloaden.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste