NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis Els Kloek (redactie)
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis


Vantilt, Nijmegen, 2013
ISBN 9789460041204
€ 29.50
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In de geschiedenis van het sociaal werk spelen vrouwen een hoofdrol. Tot op de dag van vandaag domineren zij het handwerk en vormen zij de overgrote meerderheid in het legioen uitvoerende professionals. In de geschiedschrijving komen vrouwennamen echter nauwelijks voor. De vrouwennamen die zijn blijven hangen duiken eigenlijk pas op vanaf het midden van de negentiende eeuw, toen vrouwen aan de wieg stonden van wat toen liefdadigheid en nu maatschappelijk werk wordt genoemd. Helena Mercier, Maria Geertuida Lulofs, Emilie Knappert, Johanna ter Meulen, Louise van der Pek-Went en later Marie Kamphuis hebben wezenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het sociaal werk.
Terecht komen zij dan ook voor in het zeer lijvige lexicon 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, onder de redactie van Els Kloek. Het uitgangspunt van dit indrukwekkende naslagwerk is dat de rol van vrouwen in de geschiedenis ten onrechte onderbelicht is gebleven. De geschiedschrijving laat eigenlijk vooral de geschiedenis van mannen zien, een geschiedenis van regenten die geld en middelen hadden en wiens namen in de vergaderstukken terecht kwamen. Ook de geschiedschrijving van het sociaal werk, zeker de periode voor 1800, gaat hier mank aan.
Dit ruim 1500 pagina’s tellende naslagwerk wil daar verandering in brengen. Het onderzoeksproject wil het zicht op de historische betekenis van vrouwen verbeteren. Kunstenaressen, dievegges, nonnen, vorstinnen, martelaressen, weldoensters, gifmengsters, savantes, avonturiersters en andere opmerkelijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, in alle soorten en maten komen ze in het boek voor, en bij elkaar werpen ze een nieuw licht op het verleden. Onder de energieke hoofdredactie van Els Kloek beschreven ruim 300 deskundigen in overzichtelijke artikelen de levens van spraakmakende vrouwen uit de geschiedenis van Nederland, van de vroegste tijden (ca. 300 na Christus) tot nu.

Het boek is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het is een initiatief van historica Els Kloek, die zich ‘onderneemster in geschiedenis’ noemt. Zij is verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Het Huygens ING werkt in dit project samen met de Bijzondere Collecties van de UvA en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis is een veelzijdig project, dat mede gefinancierd wordt door middel van crowdfunding waarbij zo’n 75.000 euro werd opgehaald. Bij het boek horen meerdere websites: www.1001-vrouwen.nl en www.vrouwenlexicon.nl.Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste