NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Kinderbescherming: de terugkeer van de burger Adri van Montfoort
Kinderbescherming: de terugkeer van de burger


Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht, 2013
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Vanaf 2011 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met het Kinderrechtenhuis Nederland de Mulock Houwer-lezing, waarin aandacht wordt gevraagd voor het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg.

Dit ter nagedachtenis van Daan Mulock Houwer (1903-1985), een unieke figuur in de Nederlandse jeugdzorg. Als 14-jarige wees kwam hij op Zandbergen en daarna in verschillende pleeggezinnen terecht. Nog geen tien jaar later gingen hij en zijn vrouw als groepsleider werken bij Zandbergen. Hij werd er in 1933 directeur en zou dat met tussenpozen blijven tot 1957. Mulock Houwer probeerde op vele fronten een eind te maken aan het 'ontstellend dilettantisme' in de kinderbescherming. Daarmee karakteriseerde hij vooral het gebrek aan scholing en aan beproefde pedagogische methodiek. Hij schreef de eerste Nederlandse hand- en leerboeken over gestichtsopvoeding (1938) en gezinsverpleging (1940).

Van de tweede lezing in 2012 is een boekje verschenen. De lezing werd uitgesproken door de jurist en pedagoog Adri van Montfoort, behalve oprichter van het gelijknamige adviesbureau ook lector aan de Hogeschool Leiden. In zijn lezing onderzoekt Van Montfoort de rol van burgers in de kinderbescherming. Hij schetst een ontwikkeling waarin deze rol steeds verder teruggebracht wordt. Wat ooit begon als initiatief van (gegoede) burgers werd gaandeweg steeds meer verstatelijkt en geprofessionaliseerd. Maar Van Montfoort ziet een kentering en pleit voor het terugkeren van de rol van burgers in de de praktijk van de kinderbescherming.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste