NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jongens zijn 't Angela Crott
Jongens zijn 't
Van Pietje Bell tot probleemgeval

Atlas Contact, Amsterdam, 2013
ISBN 9789025439613
€ 19.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Jongens hebben het moeilijk: ze halen lagere cijfers dan meisjes, haken eerder af op school, en volgen een opleiding op een lager niveau. Ook hebben steeds meer jongens adhd, en ritalin wordt schrikbarend vaak voorgeschreven. Maar volgens historica Angela Crott is er met de jongens van tegenwoordig niets aan de hand, en bestaat ADHD niet.

Aan de hand van honderd jaar opvoedingsliteratuur en haar eigen ervaring als onderwijzeres en moeder van twee zoons, schetst Crott onze veranderende samenleving, die typisch jongensgedrag steeds minder waardeert.

Jongens hebben geen probleem, wij hebben een probleem met jongens. De eisen die ouders, school en de maatschappij aan jongens stellen doen hun geen goed. Wat hebben jongens wel nodig? Later naar de crèche, stevig ouderlijk gezag, korter en gescheiden onderwijs, en meer begrip voor jongenseigenschappen.

Dit boek is een bewerkte handelseditie van Angela Crotts proefschrift, dat wij eerder in deze rubriek bespraken. Zie: Van hoop des vaderlands naar ADHD'er. Het beeld van de jongen in opvoedingsliteratuur (1882-2005).

Zie ook de inhoudelijke bijdrage van Angela Crott op de site socialevraagstukken.nl.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste