NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Tussenland Corrie van Eijl
Tussenland
Illegaal in Nederland, 1945-2000

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2012
ISBN 9789087043032
€ 25.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel. Lange tijd konden migranten zonder paspoort naar Nederland komen en hadden geen vergunningen nodig om hier te wonen en te werken. Vanaf 1930, en vooral de laatste decennia van de twintigste eeuw, werd het toelatingsbeleid strenger. Dat hield migranten echter niet tegen, terwijl de mogelijkheden om ze weer uit te zetten beperkt waren. Tussenland verhaalt de geschiedenis van steeds nieuwe groepen migranten die zonder toestemming naar Nederland kwamen en analyseert hoe beleidsmakers, parlement, publiek en migranten zich mengden in de strijd wie mocht blijven en wie zou moeten vertrekken. De studie laat zien dat juist het strenge toelatingsbeleid en de hardnekkige fixatie op controle leidden tot illegalisering en criminalisering van migranten.

Recensies:
- 'Van Eijls studie is een uitstekend overzicht van de beleidsdynamiek binnen Nederland tussen 1945 en 2000. Ze geeft aan dat het verharden van het discours rond de inwoners van het "tussenland" het beleid heeft aangezet tot een quasi zerotolerantie van deze migranten in het begin van de eenentwintigste eeuw. Van Eijls historische analyse laat zien dat dit een te hooggespannen beleidsambitie is.' Frank Caestecker in: BMGN 129 (2014) 1, review 1, online te raadplegen.
; - 'Historica Corrie van Eijl heeft zich geen moeite gespaard zich uitputtend te verdiepen in alles wat maar te maken heeft met het onderwerp, van wetenschappelijke studies, regeringsdocumenten, handelingen van de Tweede Kamer tot berichten in de media. [...] Ook strafbaarstelling lijkt geen bijdrage te leveren aan de oplossing of bestrijding van illegaliteit, concludeert de auteur. Zij verwijst naar landen als Frankrijk en Italië, waar illegaliteit al langer strafbaar is en waar niettemin grote aantallen migranten zonder verblijfsvergunning zijn.' Prof.dr. David Pinto in: Openbaar Bestuur>/i> 23 (2013) 7, p. 30.
-'Van Eijl biedt in haar studie een rijk en gedetailleerd overzicht van de politieke en maatschappelijke verschuivingen die het huidige illegaliteitsbeleid mogelijk hebben gemaakt. Van de eerste regularisatieregeling tot de systematische uitsluiting van illegalen. Bovendien besteedt ze veel aandacht aan de verandering in de taal en de gebruikte terminologie: Tussenland laat zich tevens lezen als een geschiedenis van het gebruik van de term "illegaal".' Martijn Stronks in: Asiel & Migrantenrecht 4 (2013) 5/6, p. 301-304.
- 'Deze mooie, goed leesbare studie is rechtstreeks op een schat aan bronnenmateriaal gebaseerd, dat kritisch en overtuigend wordt geanalyseerd. Het zal lang een basis blijven voor wie de beleidsgeschiedenis betreffende migratie in de periode 1945-1995 wil begrijpen.' W. Pelt op: www.historischhuis.nl/recensiebank 04-05-2013.
-‘Vele regels en wetten passeren de revue zonder dat de menselijke kant van deze voor de betrokkenen vaak dramatische geschiedenis uit het oog wordt verloren. Het boek laat goed zien hoe recht en de voorstelling van wat rechtvaardig is, aan de tijdgeest onderhevig is.’ Erica Meijers in: De Helling 25 (2012) 3, p. 43.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste