NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Oude onbekenden Charlotte Laarman
Oude onbekenden
Het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten in Nederland, 1945-2005

Verloren, Hilversum, 2013
ISBN 9789087043711
€ 29.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In de loop van zestig jaar hebben circa één miljoen mensen uit voormalige Nederlandse koloniën hun weg gevonden naar Nederland. Door de migratie van Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Antillianen kwam een ontmoeting tussen ‘oude onbekenden’ tot stand. Dit leidde tot reflecties over de collectieve identiteit van de Nederlanders en het lidmaatschap van postkoloniale migranten van de Nederlandse natie. Migratie en integratie hebben veel aandacht in het publieke en politieke debat gekregen. Oude Onbekenden analyseert hoe ambtenaren, politici, pressiegroepen, wetenschappers en journalisten in een steeds wisselende samenstelling een rol speelden in de debatten. Door hun keuze van woorden, termen, argumenten, metaforen en beelden, die gedeeltelijk reproducties waren van het koloniale discours, beïnvloedden of stuurden zij het beleid. Deze studie laat zien op welke wijze dat taalgebruik van invloed is op de in- en uitsluiting van migranten.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste