NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
HOMO COOPERANS Tine De Moor
HOMO COOPERANS
Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving

Universiteit Utrecht, Utrecht, 2013
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Waar de overheid zich terugtrekt en de markt het laat afweten, vormen burgers steeds vaker zelf collectieven op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energie en infrastructuur. In de media en onder wetenschappers wordt dit wel eens beschouwd als een revolutie in ons maatschappelijke bestel. Maar is dit wel zo? Vanuit een historisch perspectief gaat prof. dr. Tine De Moor in op deze vraag in haar oratie op 30 augustus 2013 aan de Universiteit Utrecht. De Moor bekleedt de leerstoel Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief. Aan de hand van 1000 jaar geschiedenis laat ze zien waarin de huidige ontwikkelingen verschillen van vroegere boosts in het ontstaan van instituties voor collectieve actie.

Burgercollectieven vormen een toegankelijk en betaalbaar alternatief, op lokaal niveau, voor markt en staat. Net zoals nu werden ook in het verleden periodes van groei van dit soort zelfbesturende instituties voorafgegaan door periodes van versnelde ontwikkelingen van de vrije markt., van schaalvergroting en privatisering De instituties voor collectieve actie vormen dus een soort correctiemechanisme, zij creeren alternatieven waar de markt en de instituties tekort schieten. Ze kunnen als zodanig ook een belangrijke rol spelen binnen de samenleving, als een ander governance-model naast markt en staat. De Moor pleit voor institutionele diversiteit en voor een goed gebruik van de huidige kennis over het langetermijnfunctioneren van instituties voor collectieve actie.

De publicatie is gratis te downloaden. Klik hierboven op bestellen.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste