NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Mijnwerkers in Limburg Ad Knotter (redactie)
Mijnwerkers in Limburg
Een sociale geschiedenis

Vantilt, Nijmegen, 2013
ISBN 9789460041136
€ 35.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het is tegenwoordig nauwelijks meer voor te stellen dat Nederland gedurende een groot deel van de twintigste eeuw voor zijn energievoorziening in hoge mate afhankelijk was van Limburgse steenkool. Pas in de jaren 1970 kwam hieraan een einde en moesten de tien­duizenden mijnwerkers omzien naar ander werk. Nu, bijna veertig jaar na de sluiting van de mijnen, is in Limburg het besef gegroeid dat de mijnbouw en de mijnwerkers van groot belang zijn geweest voor de identiteit van de streek rondom Heerlen, Geleen en Kerkrade.

Mijnwerkers in Limburg wil niet alleen de herinnering aan de Limburgse mijnwerkers levend houden, maar ook inzicht verschaffen in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen en de cultuur in de nu verdwenen samenleving rondom de mijnen. Daarbij staan de koempels telkens centraal. Hun lotgevallen vormen het vertrekpunt voor deze boeiende geschiedenis.

Met bijdragen van: Ad Knotter, Serge Langeweg, Erik Nijhof, Jan Peet en Willibrord Rutten.
Recensie
Dit boek gaat niet over de economische betekenis van de mijnbouw, maar over de mijnwerkers. In opdracht van de provincie Limburg verschenen twee boeken over de geschiedenis van de mijnwerkers in Limburg, waaronder dit absolute standaardwerk. De keuze van de auteurs wijst hier al op; allen hebben als historicus ruimschoots hun sporen verdiend. Zij gaan diep in op vragen als wie de mijnwerkers waren en waar ze vandaan kwamen, de organisatie van het werk zelf, lonen, arbeidsverhoudingen, het leven rondom de mijn en het trieste verhaal van wat na de mijnsluiting gebeurde. Zeer toegankelijk beschreven; er wordt vrijwel geen jargon gebruikt. Bevat bronvermeldingen, register en twee katernen magnifieke foto's die sfeer van het leven in de mijnen laat herleven. Een prachtig monument voor de mijnwerkers van toen, dat getuigt van respect zonder dat het wetenschappelijke karakter in gevaar komt. Gaat dieper op deze materie in dan het meer populaire Onder de rook van de mijn (2011) van Jac. van den Boogard en In en onder het dorp (2012) door Wiel Kusters.
Drs. H.H.M. Meyer/i>

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste