NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Worden zoals wij Bram Mellink
Worden zoals wij
Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945

Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2014
ISBN 9789028425521
€ 34.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Zijn we wel zo geïndividualiseerd als we denken te zijn? Historicus Bram Mellink deed onderzoek naar onze individualistische idealen en het onderwijs sinds 1945 en kwam tot de conclusie dat ons streven naar zelfontplooiing in feite is ontaard in groepsdwang. Jezelf zijn is norm geworden en wie van die norm afwijkt – de moslim, de orthodoxe christen, maar ook het kind met het rugzakje – moet bekeerd worden; iedereen moet 'worden zoals wij'. Hoe is dit zo gekomen? Kan individualisering wel groepsvorming zijn? En wat voor spanningen levert het Nederlandse geloof in het vrije, zelfstandige individu op in de multiculturele samenleving?

In zijn voorwoord omschrijft Mellink zijn redenen om aan dit boek te beginnen als volgt:
'In dit boek behandel ik een maatschappelijk vraagstuk dat velen voor mij hebben opgemerkt: de individualisering van onze samenleving. Ik betoog dat de individualisering van naoorlogs Nederland, die doorgaans wordt beschreven als de onthechting van individu en maatschappij, precies het tegengestelde heeft bewerkstelligd. Zij heeft een hechte groepscultuur van zelfbenoemde individuen geschapen. Met de uitwerking van deze analyse heb ik drie bedoelingen. Ten eerste heb ik een geschiedenis van individualisering willen schrijven. Hoewel Nederlanders hun samenleving doorlopend als geïndividualiseerd’ typeren, is naar de totstandkoming van dit zelfbeeld verrassend weinig onderzoek verricht. Ten tweede wilde ik de opkomst van dit geïndividualiseerde zelfbeeld duiden. Een historicus hoort niet alleen de tijdgeest in de kraag te vatten, maar moet ook zoeken naar structuur achter de verschijnselen. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik sociologische theorieën over individualisering die mij in staat stelden structuren waar te nemen die tijdgenoten ontgingen. Ik beschouw dit boek als een geschiedkundig én een sociologisch werk, niet omdat ik in de sociologie ben opgeleid, maar omdat ik intellectueel zozeer aan haar schatplichtig ben. Ten slotte wilde ik via mijn onderzoek inzicht krijgen in de staat van onze hedendaagse ‘geïndividualiseerde’ samenleving. Al snel werd mij duidelijk dat de hedendaagse gehechtheid aan individuele vrijheid niet voor iedereen meer vrijheid oplevert. Aan het einde van dit boek plaats ik kanttekeningen bij deze ontwikkeling.
Lees de conclusieshier.

Bram Mellink (1985) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2013 aan de UvA en werkt daar sindsdien als docent-onderzoeker. Momenteel verricht hij onderzoek naar de geschiedenis van de maakbare samenleving in Nederland.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste