NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Het Nieuwste Brabant Wim van de Donk (samenstelling)
Het Nieuwste Brabant


Lecturis, Eindhoven, 2014
ISBN 9789462260511
€ 29.90
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Brabant bevindt zich op een breukvlak in de tijd. Fundamentele veranderingen op wereldniveau werken steeds meer door in de lokale samenleving. De veranderingen vragen om een reactie en om een nieuwe visie, voorbij de crisis van vandaag. Het nieuwste Brabant is het resultaat van een initiatief van de commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, die een keurkorps van Brabantse bestuurders, denkers, wetenschappers en kunstenaars heeft gevraagd om na te denken wat nu – in dit veranderende tijdperk - de veerkracht van Brabant of van Brabanders is. Heel bewust treedt hij daarmee in de voetsporen van een verre voorganger, Jan de Quai, die begin jaren vijftig een vergelijkbaar project had opgezet onder de titel Het nieuwe Brabant. Brabant verschoot in die jaren van wederopbouw zorgwekkend snel van kleur; de agrarische dorpsgemeenschappen werden razendsnel vervangen door industriële verstedelijking. Van de Donk ziet de wereld opnieuw snel veranderen en hij wilde weten wat de papieren van zijn geliefde provincie zijn.

Het leverde een kloek, zeer fraai vormgegeven boek op van bijbelachtige allure (685 pagina’s!!!) met indringende beschouwingen over vrijwel alle aspecten van het maatschappelijke leven in Brabant. Alle auteurs zijn uitgedaagd om een verbinding te leggen met de teksten van begin jaren vijftig, waardoor het boek ook een intellectuele reisgids is geworden door het recente verleden van Brabant van waaruit vervolgens perspectieven voor de toekomst worden geschetst.
Het verleden wordt niet weggezet, maar beschouwd, ontleed, doordacht en meegenomen naar de toekomst. Het boek functioneert als een soort ‘refreshknop’. Kunnen we de kwaliteiten van Brabant benutten in de nieuwe vormgeving van de werkelijkheid? Weliswaar wordt daar door al die denkers en beschouwers niet een eensluidend antwoord op gegeven, maar de teneur is toch vooral optimistisch. Er is een grondstructuur in Brabant, van gemeenschapszin, van onderlinge betrokkenheid, van verbondenheid met gebieden en plekken, van mededogen met medemensen, die in de nieuwe vormgeving van de verzorgingsstaat wonderwel van pas komt. Brabanders scoren hoog in statistieken over mantelzorg en onderlinge steun. Brabanders hebben meer dan elders in het land een broertje dood aan al te dichtgetimmerd bureaucratische regelsystemen, iets wat ze toch vooral als een calvinistische gewoonte van boven de Moerdijk beschouwen. Brabanders kennen van oudsher een hoge verenigingsgraad.
Het Nieuwste Brabant neemt de lezer mee in een hernieuwd soort denken over de provincie en zijn bewoners; hoe ziet een aan de nieuwe omstandigheden aangepast Brabant eruit? Wat betekenen de veranderingen voor samenleven, samenwonen en samenwerken?

Ter gelegenheid van het project Het Nieuwste Brabant zijn de oude teksten van Het nieuwe Brabant uit het begin van de jaren vijftig door de provincie online gebracht. Plus nog wat andere literatuur over de wijze waarop Brabant in het verleden op de toekomst meende te moeten voorsorteren. Klik hierSpeciale aandacht voor Beschouwing van Jeanette den Hartog, Mariëlle Blanken (PON, Tilburg): Brabantse veerkracht vindt zijn toekomst in de logica van burgers, pp.237-254.

Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste