NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Afscheid van een tevreden natie Redactie De Groene Amsterdammer
Afscheid van een tevreden natie
Hoe Nederland een onzeker, bang en boos land werd - onze recente geschiedenis in portretten

De Groene Amsterdammer, Amsterdam, 2014
€ 7.40
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het is nauwelijks meer voor te stellen hoe tevreden Nederland eind jaren negentig was met zichzelf. VVD-leider Frits Bolkestein stelde dat een land zich gelukkig mag prijzen als de politiek saai is. De politieke tegenstellingen waren opgelost toen liberalen en sociaal-democraten in 1994 samen gingen regeren – het politieke debat beperkte zich hoofdzakelijk tot koopkrachtplaatjes, en die zagen er in de loop der jaren steeds florissanter uit. Het bestuur van het land was van ­degelijke snit; Nederland was ‘af’.
Hoe anders is dat vijftien jaar later. In de Proloog bij dit speciale themanummer van De Groene Amsterdammer schrijft hoofdredacteur Xandra Schutte: "We staan er niet alleen financieel veel minder rooskleurig voor vanwege de economische crisis, de afgelopen jaren worden we dagelijks geconfronteerd met dezelfde zorgelijke kwesties: de onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat, de spanningen door de multiculturele samenleving, het afnemende vertrouwen in onze instituties, de verplatting van onze cultuur, enzovoort. De saaiheid heeft plaats gemaakt voor twijfel en verlies van zelfbewustzijn."
Daarover gaat dit themanummer, waarin stil gestaan wordt bij de grote sociale, politieke en economische omwenteling die Nederland sinds 1982 heeft doorgemaakt. Dat gebeurt door verhalen over en van bekende en onbekende Nederlanders te vertellen, waardoor een mozaïek van levensgeschiedenissen ontstaat die de veranderingen 'vertellen'. Deze vorm van geschiedschrijving is geïnspireerd door het boek The Unwinding: An Inner History of the New America van de The New Yorker-journalist Geaoge Packer (in het Nederlands vertaald als De ontluistering van Amerika en verschenen bij Atlas Contact).

De Nederlanders die in dit nummer hun verhaal van de recente geschiedenis vertellen zijn wijkagent, onderwijzer, opbouwwerker, internet-pionier, bankier of entertainer. Maar ook Neeli Kroes en Wim Kok, politici die vanaf 1982 een belangrijke rol speelden, en bekendheden als Overste Karremans en schrijver Leon de Winter worden geportretteerd. Met elkaar leveren ze een scherp en nogal eens ontluisterend beeld van de recente geschiedenis van het voormalige gidsland Nederland.


Speciale aandacht voor portretten van Jim Schuyt (van opbouwwerker tot corporatiebaas) en Jos de Blok (wijkverpleegkundige in strijd met zorgmanagers)

Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste