NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter Gerrit Jan Pulles
25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter
Beschouwingen over de toepassing van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak

Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2014
ISBN 9789462401532
€ 12.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Vijfentwintig jaar geleden werd het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) unaniem door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Het IVRK is inmiddels door bijna alle staten van de wereld aanvaard. Het IVRK is niet meer weg te denken uit de nationale rechtspraktijk. Het wordt bij het maken en handhaven van regels door de wetgever en de uitvoerende macht toegepast en er wordt voor de rechter steeds vaker een beroep op gedaan.

De in dit boek opgenomen artikelen gaan over de manier waarop de Nederlandse rechter het IVRK toepast. Aan bod komen onder meer de criteria voor doorwerking van het IVRK, de inconsistentie die de Nederlandse rechtspraak soms vertoont bij het toepassen van het IVRK en de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten op de nationale rechtspraak over kinderrechten. Dit boek is geschreven voor praktijkjuristen en gevorderde studenten. Het geeft een heldere momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in Nederland. Daardoor biedt het iedereen die zich met kinderrechten bezig houdt een aanzet en inspiratie bij het werken aan de verdere ontwikkeling en bescherming van de rechten van het kind.

Gerrit Jan Pulles is advocaat en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Zie ook het venster:
1905 Kinderwetten
Basis voor de kinderbescherming en het jeugdstrafrecht
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste