NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Tien jaar Jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam Marjan Beijering (Geschiedenislab)
Tien jaar Jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam
2005-2015

Stadsregio Amsterdam, Amsterdam, 2014
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De publicatie Tien jaar jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam 2005-2015 werd gepresenteerd op 1 december, tijdens de conferentie jeugdzorg in Amsterdam. Dan rondt de Stadsregio Amsterdam haar opdrachtgeverschap jeugdzorg af met een terugblik waarin ingegaan wordt op de huidige Wet op de jeugdzorg en de politieke keuzes die zijn gemaakt in de stadsregio. Hoe beoordelen zij die achteraf? Hoe is de Stadsregio Amsterdam omgegaan met hardnekkige problemen, hoe hebben zij de focus op de inhoud behouden en getracht de regeldruk te verminderen? Welke wijze lessen zijn er geleerd in de afgelopen periode?

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste