NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jongeren die er toe doen Wim Slot
Jongeren die er toe doen
Zelfbestuur in de jeugdhulp

Nederlands Jeugd instituut (NJi), Utrecht, 2014
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op donderdag 20 november 2014, de dag dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 25 jaar bestaat, verzorgde prof. dr. Wim Slot, emeritus hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, de vierde Mulock Houwer-lezing met als titel Jongeren die er toe doen. Zelfbestuur in de jeugdhulp.

De lezing stond in het teken van de mogelijkheden en veerkracht van kinderen en zelfbestuur, uitgangspunten waarmee Daan Mulock Houwer in zijn tijd al experimenteerde en wat in het nieuwe jeugdstelsel met de nadruk op eigen kracht, actueler is dan ooit.

De komst van de nieuwe Jeugdwet gaat immers niet alleen gepaard met een transitie van de jeugdzorg, maar veronderstelt ook een inhoudelijke vernieuwing. De jeugdhulp moet beter aan gaan sluiten bij de leefwereld en de eigen oplossingen van kinderen, jongeren en ouders. Het idee is dat het beter benutten van de kracht en veerkracht waarover kinderen, jongeren ouders en hun informele netwerk beschikken, kan zorgen voor duurzamere oplossingen van problemen en een grotere zelfredzaamheid van de betrokkenen. Dit zou de hulp niet alleen effectiever, maar ook efficiënter en goedkoper maken.

Aan de hand van de uitkomsten van psychologisch onderzoek en zijn eigen ervaringen plaatste Wim Slot de begrippen ‘eigen kracht’, ‘veerkracht (resiliency)’ en ‘zelfbestuur’ in historisch perspectief. Hij ging in op de vraag of de ambitie van de nieuwe Jeugdwet en de inspanningen van professionals en burgers er inderdaad toe zullen leiden dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien tot actieve burgers die hun kracht kunnen aanwenden om tot zelfredzaamheid en participatie te komen.

Download hier de lezing.

Overzicht Mulock Houwer-lezingen


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste