NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Veertig jaar psychiatrie Jan Pols
Veertig jaar psychiatrie
Een dynamisch doolhof

De Tijdstroom, Utrecht, 2014
ISBN 9789058982667
€ 25.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In dit boek vertelt Jan Pols over de er­va­rin­gen die hij opdeed in de ruim veertig jaar dat hij psychiater was, vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Een geschiedschrijving van binnenuit en een reflectie op wat er in de psychiatrie plaatsvond. Veertig jaar psychiatrie is een kritische beschouwing over de psychiatrie als praktijk, als wetenschap en als professie in deze jaren. Met dit boek wil Pols de belangstelling vergroten voor de bewogen geschiedenis van de psychiatrie en daardoor ook de kritische blik op de actualiteit aanscherpen. In talrijke praktijkvoorbeelden wordt verhelderd hoe alle veranderingen hebben doorgewerkt in de behandeling van patiënten. Het boek is geschreven voor iedere geïnteresseerde lezer en vooral voor alle professionals die in de ggz werkzaam zijn.
Deskundigen over dit boek:

'De auteur doet op inspirerende wijze verslag van de psychiatrie in de woelige periode van 1960 tot aan het begin van deze eeuw. Hij beschrijft op meeslepende wijze zijn 40-jarige carrière in de psychiatrie waarin hij onder andere als A-opleider een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vorming van een nieuwe generatie psychiaters. Het boek leest als een spannende roman.'
Dr. Max Wiznitzer, forensisch kinder- en jeugdpsychiater

'Het persoonlijke verhaal van Jan Pols over zijn loopbaan biedt een uniek inzicht in de wijze waarop een psychiater in het spanningsveld tussen medisch en menselijk steeds op zoek is naar de voor de patiënt gunstigste combinatie van nieuwe opvattingen en praktijken enerzijds en oude inzichten en persoonlijke ervaringen anderzijds.'
Prof.dr. Paul Schnabel, socioloog

'Als de psychiater met Jan Pols terugkijkt op 40 jaar bewogen geschiedenis van de psychiatrie zal hij beseffen dat zijn medische achtergrond ontoereikend is om alle ingrijpende veranderingen te begrijpen. De psychiatrie is een brandpunt van maatschappelijke, politieke, juridische, ethische, zorginhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. In dit boek wordt dat vanuit een persoonlijke visie glashelder verteld. Wil de psychiater (in opleiding) voorbereid zijn op een toekomst waarin de psychiatrie voortdurend verandert, dan is dit boek een must. Boeiend geschreven, fascinerend en verontrustend!'
Dr. Frits Milders, psychiater

'Dit is een intimate history: we krijgen inzicht in de ervaringen en overwegingen van een psychiater die ruim 40 jaar zeer actief was en alle ontwikkelingen in de zorg en in zijn vak op de voet volgde. Als er van de geschiedenis geleerd moet worden is dit een ideaal boek: de auteur gaat de lezer daarin voor. Hier is iemand aan het woord die weet waar hij over spreekt en schrijft en die daarmee ook een boodschap heeft voor de huidige generatie ggz-zorgverleners (en niet alleen de psychiaters!).
Dr. Eite Veening, filosoofeerste   vorige   overzicht   volgende   laatste