NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Veertig jaar vooruit Jos van der Lans
Veertig jaar vooruit
Peter Nouwens. Een Prisma biografie 1974-2014

Prisma, Waalwijk, 2015
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op 16 april 2015 nam Peter Nouwens na negentien jaar afscheid als bestuurder van Prisma, een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Brabant. Ter gelegenheid van dit afscheid heeft Jos van der Lans in opdracht van Prisma de recente geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de geschiedenis van het Brabantse Huize Assisië en (vanaf 1995) Prisma, en de loopbaan van Peter Nouwens verknoopt tot een minibiografie.

Dat is een eer die niet iedere bestuurder ten deel valt. Het bijzondere van de carrière van Peter Nouwens is dat deze ruim veertig jaar binnen een instelling omspant. Zijn loopbaan begon in 1974, het jaar dat Nieuw Dennendal ontruimd werd door de politie. Een paar maanden later meldde de dan 18 jarige Nouwens zich aan als leerling Z-verpleging aan de interne opleiding van Huize Assisië, een grote katholieke zelfvoorzienende inrichting voor ‘zwakzinnigen en idioten’ in Biezenmortel bij Udenhout, dat in 1996 – toen hij bestuurder werd – opging in Prisma. In de jaren die erop volgden is Nouwens er een paar keer tussenuit geknepen, maar steeds keerde hij terug in dat bijzondere dorp daar in Biezenmortel. Zo werd hij deelgenoot van een geschiedenis van heftige veranderingen. Tussen de zwakzinnigenzorg op grote inrichtingsterreinen van 1974 en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in tal van kleinschalige voorzieningen van 2014 zit een wereld van verschil. Van die veranderingen was Peter Nouwens niet alleen getuige, hij speelde er een actieve rol in. Hij was er in Prisma-verband ook een inspirerende architect van.

Dat is een unieke geschiedenis. Welke bestuurder is ooit begonnen als leerling-verpleger? Welke bestuurder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft zo intensief mee gekneed en mee ontworpen aan de vele veranderingen die zich in deze tak van zorg hebben voltrokken? Dat zijn er niet veel, en als ze er nog wel zijn dan worden ze met de dag zeldzamer. Het is daarom een geschiedenis die het verdient om geboekstaafd te worden. Peter Nouwens’ afscheid biedt daar een uitgelezen moment voor, zo meenden Esther Vaarties en Frank Peeters, beiden lid van het managementteam van Prisma. Zij namen het initiatief tot dit boekwerk en vroegen de publicist Jos van der Lans om het verhaal van veranderingen en ambities op te tekenen.

In het verhaal dat in dit 75 pagina’s tellende en volop geïllustreerde boek wordt verteld, mengen zich drie werkelijkheden. (1) De werkelijkheid van het landelijke beleid, van de worstelingen met nieuwe denkbeelden zoals die van Nieuw Dennendal, met Jolanda Venema, met de stijgende kosten en ontmantelde inrichtingen; (2) de werkelijkheid van een zorgorganisatie die zich ontwikkelt van een in zichzelf gekeerde instelling naar de voorhoede van de moderne zorg, en tenslotte (3) de werkelijkheid van Peter Nouwens die zijn eigen ontdekkingsreis in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking laat uitmonden in een krachtige visie over de rol van mensen met een beperking in de samenleving. Het is alles bijeen de gedreven geschiedenis van een zorginstelling op zoek naar modernisering met een hoofdrol voor een visionaire bestuurder die zijn loopbaan vol overgave in het teken heeft gezet van de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Bekijk hier de digitale versie van het boek.
Of download hier de pdf-versie.
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste