NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Mulock Houwer en het Maagdenhuis Micha de Winter
Mulock Houwer en het Maagdenhuis
Over de opvoeding van competente rebellen

NJi, Utrecht, 2016
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op donderdag 19 november 2015 verzorgde prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, de vijfde Mulock Houwer-lezing met als titel 'Mulock Houwer en het Maagdenhuis: over de opvoeding van competente rebellen'.

In het werk van Mulock Houwer is een centrale rol weggelegd voor thema's als zelfbestuur van jongeren, een actieve rol van burgers bij de zorg voor de jeugd en humaniteit versus dril, dressuur en straf. De Winter ging in zijn Mulock Houwer-lezing in op de betekenis ervan voor de alledaagse opvoedingswerkelijkheid ofwel: het 'gewone opvoeden'.

Het eerste thema dat aan de orde kwam, was 'Het belang van pedagogische coalities'. Opvoeden is te sterk een individuele verantwoordelijkheid geworden en dat wreekt zich, zo betoogde De Winter. Aan de hand van een schokkend gezinsdrama liet hij zien hoe de samenleving juist door die individualisering tal van mogelijkheden om kinderen te beschermen onbenut laat.

Het tweede thema was 'Participatie of pacificatie'. In hoeverre is kinder- en jeugdparticipatie bij ons inmiddels gemeengoed geworden? Welke ruimte tot initiatief en verzet hebben jongeren eigenlijk in onze overgeorganiseerde samenleving? Is onze opvoeding niet eerder op pacificatie dan op werkelijke participatie gericht? En hoe zit dat dan met die competente rebellen die de samenleving zo hard nodig heeft? Tegen deze achtergrond poneerde De Winter de stelling: 'In een democratie moeten kinderen vreedzaam leren vechten'.

Overzicht Mulock Houwer-lezingen sinds 2011.Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste