NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
24 PORTRETTEN Eva Hoeke e.a.
24 PORTRETTEN
Jubileumuitgave ter gelegenheid van tien jaar Discus

HVOQuerido, Amsterdam, 2016
ISBN 9789082546705
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van Discus heeft HVO-Querido een boek uitgebracht met portretten van 24 van de in totaal bijna 300 cliënten die dankzij een eigen huis en de daarop volgende begeleiding een nieuwe toekomst kregen. Discus-cliënt Maggie Stewart mocht op 2 juni 2016 het eerste exemplaar van het boek 10 Jaar Discus in ontvangst nemen.

In juni 2006 startte Discus als afdeling van HVO-Querido. Vanaf het eerste uur is de werkwijze het regelen van een eigen woning voor cliënten, waarna de verdere psychosociale begeleiding wordt vormgegeven. Deze aanpak is overgenomen van de Amerikaanse psychiater Sam Tsemberis, die in New York vanaf de jaren ’90 goede resultaten boekte met zijn Pathways to Housing. Discus introduceerde deze werkwijze in Amsterdam en bouwde dat in tien jaar uit tot een succes. Circa 300 Amsterdammers vonden het afgelopen decennium via Housing First een eigen huis en daarmee een nieuwe toekomst.

Zie ook het venster '1994 Daklozenkrant en Housing First – zelfredzaamheid' in de Canon maatschappelijke opvang.

De ondersteuning door Discus begint op een simpele manier. Cliënten krijgen, nog voordat de begeleiding start, een woning aangeboden. Onder twee voorwaarden: de huur moet worden betaald en er mag geen overlast worden veroorzaakt. Na een korte bedenktijd beslissen cliënten of ze het aanbod aangaan of niet. Vervolgens start de begeleiding en ondersteuning. Eerst een woning, dan verdere je leven op orde brengen: Housing First. Cliënten van Discus wonen verspreid over heel Amsterdam.

In de eerste jaren is de begeleiding zeer intensief, daarna als er een stabiele situatie is ontstaan, komt er ruimte voor meer afstand in de ondersteuning. Die tendens past bij het inzicht dat mensen beter ambulant, op afstand, begeleid kunnen worden. Cliënten hebben zelf de regie op hun leven en krijgen hulp waar nodig. Niets voor, maar alles met de cliënt. Zowel de cliënt als de medewerker van Discus kunnen het initiatief nemen tot contact over de begeleiding. Kortom, de cliënt bepaalt zelf zijn doelen en daar wordt gezamenlijk aan gewerkt. Maatschappelijke participatie hoort daarbij. Waar mogelijk ook werk of juiste dagbesteding.

Ter gelegenheid van dit tienjarig bestaan is ook het inspiratieboek Anders Kan Het Ook door HVOQuerido en Discus uitgegeven.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste