NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1001 Italianen Daniela Tasca
1001 Italianen
Vijf eeuwen immigratie in de Nederlanden

Atheneum, Amsterdam, 2016
ISBN 978 90 253 02481
€ 19.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Al eeuwenlang komen Italianen naar Nederland; als bankiers, instrumentmakers, stucwerkers, schoorsteenvegers, terrazzowerkers of ijsmakers. Ze kwamen op eigen gelegenheid, als individu.
Dat veranderde na de tweede wereldoorlog, toen groepen arbeiders naar Nederland werden gehaald om hier in de mijnen, de industrie en de hoogovens te werken. Een mijlpaal in deze zaak was de wervingsovereenkomst die de regeringen van Nederland en Italië met elkaar aangingen op 6 augustus 1960. Nederland zat te springen om arbeidskrachten, veel jonge Italianen zaten in een uitzichtloze situatie zonder werk. De overeenkomst was niet de eerste van deze aard tussen de beide landen, wel de eerste in EEG-verband. Deze ‘gastarbeiders’ kwamen als pioniers naar Nederland. Ze waren de wegbereiders van de grote mediterrane migratie, stonden aan de wieg van onze multiculturele samenleving.

Maar ook vandaag vestigen zich nog steeds Italianen in Nederland. Veelal tijdelijk, om hier te studeren of te werken in bijvoorbeeld de ICT, of om zich hier als kunstenaar verder te ontwikkelen.
Veel, zo niet de meeste, Italianen die in het verleden naar Nederland kwamen zijn hier gebleven, trouwden hier en bouwden hier een bestaan op. Ze integreerden in Nederland, zonder de binding met het land en de streek waar ze vandaan kwamen meestal niet. De invloed die Italiaanse migranten op de ontwikkeling van Nederland hebben gehad is moeilijk in te schatten. Maar de granito aanrechten in tienduizenden Nederlandse woningen en de terrazzovloeren in tal van openbare gebouwen zijn door Italianen aangelegd. De Italiaanse ijssalon is een begrip geworden. En hoe zou de economische groei in Nederland in de jaren zestig zijn verlopen zonder gastarbeiders, met Italianen als pioniers?

Over deze vragen gaat het boek 1001 Italianen, vijf eeuwen immigratie in de Nederlanden, geschreven door Daniele Tasca. Ze volgt de sporen van de Italiaanse Nederlanders en hun nazaten. Hoe verging het ze? Wat bindt hen aan Nederland? Wat is hun bijdrage aan de Nederlandse cultuur?
Daniela Tasca dook in de literatuur, zocht in openbare en private archieven en sprak met Italiaanse Nederlanders. Ze schetst het beeld van een diverse gemeenschap, gehecht aan de eigen identiteit en flexibel genoeg om geïntegreerd te zijn. De publicatie komt voort uit het project 1001 Italianen van stichting Culturissima en is een bewerking van 1001 Italiani, Storia e storie di italiani nei Paesi Bassi.

Zie tevens de website www.1001italianen.nl.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste