NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016 Alexandra Gabrielli en Maurits Hoenders (redactie)
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016
Jubileumbundel

Stichting Boeroepseer, Den Haag, 2017
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

In 2016 was het tien jaar geleden dat de Stichting Beroepseer is opgericht. In die tien jaar heeft de Stichting zich met hart en ziel ingezet om professionals in de (semi-)publieke sector te ondersteunen en te bemoedigen om naar eer en geweten hun werk te kunnen doen. Door middel van publicaties, blogs, video’s, Goed Werk Hub-bijeenkomsten, Beroepseer-ateliers en Goed Werk-trajecten heeft de Stichting duizenden professionals bereikt en geïnspireerd. Deze bundel maakt de balans op.

In de jubileumbundel tref je een reeks interviews aan met voortrekkers en bestuurders van de Stichting Beroepseer waarin ze terugblikken op de afgelopen 10 jaar, maar ook hun licht laten schijnen over de uitdagingen voor de toekomst. De negen interviews, met onder andere Dorien Pessers, Gabriël van den Brink, Rene Kneijber en Jos de Blok, vormen het hart van deze bundel.

Naast de Mission Statement van de Stichting Beroepseer uit 2006, die nog niets aan actualiteit en zeggingskracht heeft ingeboet, maken de oprichters van de Stichting Beroepseer, Alexandrien van der Burgt-Franken en Thijs Jansen, de balans op van 10 jaar Stichting Beroepseer en reflecteren op de kansen en uitdagingen voor de Stichting in de komende jaren. Alexandra Gabrielli, als redacteur van de website van de Stichting Beroepseer vanaf het begin actief betrokken, reflecteert op de betekenis van 10 jaar Stichting Beroepseer. Hans Wilmink, voortrekker en tot 2013 ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdt een pleidooi voor het versterken van moreel besef als essentieel onderdeel van ambtelijk vakmanschap.

Verder bevat de bundel, naast een overzicht van omslagen van alle boeken uit de Beroepseerreeks, een reportage met een selectie van foto’s die een beeld geven van de rijke en diverse reeks bijeenkomsten en activiteiten die de Stichting Beroepseer de afgelopen 10 jaar heeft georganiseerd. Tot slot nog een lijstje met referenties naar enkele representatieve Beroepseer-thema’s en gebeurtenissen op de site van Beroepseer.

Gedrukt exemplaar voor tien euro bestellen via info@beroepseer.nl.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste