NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Honderd jaar in dienst van huurder en verhuurder. Bas Holzhaus
Honderd jaar in dienst van huurder en verhuurder.
Geschiedenis van de huurcommissies - 1917 - 2017

De Huurcommissie, Den Haag, 2017
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op 27 februari 1917 maakte de regering het instellen van lokale huurcommissies mogelijk. Het was oorlog, de huren rezen de pan uit, huisjesmelkers roken hun winst en de regering moest wat doen. Huurcommissies moesten de huurexplosies zien te beteugelen. Deze voorziening was van korte duur, want tien jaar later schafte de regering deze marktbeperkende instanties weer af. Maar ze kwamen terug, toen in de jaren dertig grote conflicten en massale huurstakingen uitbraken over onredelijke huurverhogingen. Met de invoering van de huurwet in 1950 vestigden zich de huurcommissies definitief en inmiddels zijn alle lokale en regionale huurcommissies 'genationaliseerd' in een landelijke huurcommissie die haar zetel heeft in Den Haag.

Op 27 februari 2017 organiseerde deze Huurcommissie een symposium ter gelegenheid van het eeuwfeest van het fenomeen huurcommissie. “Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Huurcommissiewet van kracht werd”, sprak Anke van Heur, voorzitter van de Huurcommissie op het symposium. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in Nederland een tekort aan goedkope, kleine huurwoningen. Door de woningnood stegen de huurprijzen. Met de Huurcommissiewet van 1917 wilde de overheid deze prijsopdrijving tegengaan. Gemeentes konden een lokale huurcommissie in het leven roepen, die ging toezien of de prijzen wel rechtvaardig waren”.

Tegenwoordig is er één landelijke Huurcommissie en de werkwijze is anders dan voorheen. Anke van Heur: “De samenleving verandert voortdurend. Onze werkwijze verandert daardoor ook. De Huurcommissie richt zich steeds meer op het voorkómen en het helpen oplossen van problemen. We proberen de relatie tussen huurder en verhuurder gezond te houden. Ze moeten tenslotte met elkaar verder. We bieden daarom aan te bemiddelen tussen huurder en verhuurder, als extra dienst naast het formeel beslechten van geschillen.” Anke van Heur presenteerde vervolgens een kort filmpje over de 'Huurcommissie van toen' dat speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is gemaakt.Tijdens het symposium werd het eerste exemplaar van een jubileumboek overhandigd aan minister Plasterk. Dit jubileumboek behandelt de geschiedenis van de huurcommissies en is hier te downloaden.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste