NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Een geschiedenis van sociaal werk Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk


EPO, Antwerpen, 2017
ISBN 9789462671096
€ 24.90
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
"De lectuur van “Een geschiedenis van sociaal werk” van Dries Claessens is een aanrader voor iedereen die inspiratie nodig heeft om mee te werken aan een rechtvaardiger en menselijker samenleving."
Jef Mostinckx op sociaal.net
Sociaal werk is zo oud als de straat. En wellicht nog ouder. Want de Romeinen legden hun eerste heirbaan in 312 voor Christus. En vóór hen waren de Grieken al vertrouwd met weldoeners en patronage.
Dit boek vertelt een geschiedenis van sociaal werk. Van de antieke tot de postmoderne tijd en van de liefdadigheid van keizer Augustus tot de actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke. Geschiedenis biedt een invalshoek om kritisch te kijken naar het hedendaagse sociaal werk. Dat meandert voortdurend tussen individu en samenleving, tussen rede en romantiek en tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar het motief van sociaal werk blijft door de eeuwen heen hetzelfde: mensen helpen vanuit welbegrepen eigenbelang. En vandaag? Leggen 'nieuwe sociale kwesties' als neoliberalisering en globalisering een hypotheek op de toekomst van sociaal werk, of bieden ze ook mogelijkheden?

Voor een uitgebreide recensie, zie Sociaal.Net.

Auteur
Dries Claessens is lector sociaal werk aan de Artesis Plantijn Hogeschool. Sinds enkele jaren is hij als redacteur verbonden aan de Canon Sociaal Werk. Bekijk de inhoud

Lees een fragment


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste