NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
100 jaar in analyse Duveken Engels e.a. (red.)
100 jaar in analyse
Een bewogen geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in
 33 interviews

Valkhof Pers, Nijmegen, 2017
ISBN 978 90 5625 464 3
€ 24.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In 100 jaar in analyse wordt een eeuw psychoanalyse in Nederland in beeld gebracht. In de 33 interviews in dit boek wordt aan de hand van persoonlijke verhalen van analytici de geschiedenis van de psychoanalyse zichtbaar.

Vanaf de eerste kennismaking met psychoanalytische ideeën had men het gevoel een manier van kijken te hebben gevonden die inzicht verschaft in de psyche van zichzelf en van anderen. Zich deze ideeën eigen maken blijkt een zoektocht te zijn in de complexe analytische wereld die voortdurend in beweging is.

De veranderingen in de theorie en in de behandeltechniek hebben geleid tot een ander beeld in de spreekkamer. Waar vroeger de genezing gedicteerd werd door de duidingen van een zich neutraal opstellende analyticus, vindt nu het genezingsproces plaats in een interactie met de analyticus: samen uitzoeken wat er aan de hand is.

Parallel hieraan loopt de verandering in de sfeer binnen de vereniging: van een hiërarchisch klimaat, waarin de prominenten tijdens wetenschappelijke vergaderingen de dienst uitmaakten, naar meer democratische omgangsvormen waarin een ieder zich vrijelijk mengt in de discussie.

Wat gebleven is, is het gevoel met de psychoanalyse de meest zinvolle persoonlijkheidstheorie in handen te hebben.

Interviews met 33 vooraanstaande psychoanalytici – onder wie mensen als Abraham de Blécourt, Iki Freud, Hans Keilson en Sjef Teuns – werpen een levendig en boeiend licht op een eeuw psychoanalyse in Nederland in al haar facetten.

Zie ook:
1900 Sigmund Freud. De mens als conflict
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste