NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In Beweging Eric Lugtmeijer
In Beweging
40 jaar Gebiedsgericht Werken door de ogen van Hans Hoogvorst

School voor Gebiedsgericht Werken, Den Haag, 2017
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
‘In Beweging’ is samengesteld en geschreven door Eric Lugtmeijer aan de hand van interviews met Hans Hoogvorst en andere pioniers en samenwerkingspartners in het gebiedsgericht werken. Met veel anekdotes en verhalen is het een levendige schildering van de geschiedenis van het Gebiedsgericht Werken. Maar het is ook een oproep om te blijven vernieuwen, te verbinden, buiten de lijntjes te kleuren en jezelf en het werk iedere keer weer kritisch te durven onderzoeken. Iets wat Hans zelf zeker de komende tijd wil blijven doen.

Gratis te bestellen bij de School voor gebiedsgericht werken, klik hier.

Uit de inleiding:
‘In beweging’ volgen we Hans Hoogvorst en draaien de klok 40 jaar terug. Via de Haarlemse kraakbeweging komen we midden in het opbouwwerk in Scheveningen en Den Haag terecht. Daarna gaan we al snel het hele land door en komen in de wereld van gemeenten, bewonersorganisaties en woningcorporaties. Van kraker tot consultant. Van doener die direct onrecht bestrijdt tot trainer van talrijke leergangen. We zien in 40 jaar de maatschappij sterk veranderen en daarmee het werken in wijken en in het gebiedsgericht werken. Hierin zien we die periode niet alleen vanuit het perspectief van Hans zelf. Mensen waar Hans veel mee heeft samengewerkt maken deel uit van het verhaal.

Belangrijk in dit boek is ook de persoonlijke geschiedenis van Hans zelf. Bij het schrijven van dit boek kwam steeds de vraag terug; waar komt dit alles vandaan, wat is zijn motief en drijfveer en welke rol spelen zijn ‘roots’ hierbij? In de Epiloog is het levensverhaal van Hans opgeschreven. Het is de keuze aan de lezer om het boek van achteren naar voren te lezen. Dat kan en past ook wel in de geest van Hans. Lekker een beetje tegendraads…

Dit boek begint met een beschrijving van de mensen die gebiedsgericht werken. Is dat de afgelopen jaren veranderd? Vervolgens gaan we naar het ontstaan van het gebiedsgericht werken. We stuiten daar op het Nederlandse DNA van polders en verzuiling en hoe dat een rol speelt in het gebiedsgericht werken. Halverwege het boek kijken we wat (volgens Hans) een wijk een wijk maakt. Gebiedsgericht werken bestaat niet zonder bewoners en de gemeente.

In een kritische reflectie kijken we naar de rollen van deze partijen. In het slothoofdstuk wordt teruggekeken; wat valt er te leren van de ervaringen en welke rode draden zijn er om het weer beter te doen. Deze zijn samengevat in 10 punten en hebben een plek gekregen verspreid over het boek.

Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste