NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Versier de stad Frans van Gaal, Lucas Meijs en Wendy Stubbe
Versier de stad
21 jaar Mooi zo Goed zo in ’s-Hertogenbosch

Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring, Den Bosch, 2017
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Versier de stad is een uitgave in verband met het 21-jarig bestaan van Mooi zo Goed zo in ‘s-Hertogenbosch. Aanleiding voor de publicatie is een onderzoek naar de effecten en impact van Mooi zo Goed zo in ’s-Hertogenbosch. Hiervoor zijn circa 30 interviews afgenomen met mensen in het bedrijfsleven, bij de overheid, instellingen en verenigingsleven en is het archief van Mooi zo Goed zo zelf en het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch geraadpleegd.

‘Als we in onszelf geloven, geloven we in de stad en versieren haar met beelden en klokken, uithangborden en lantaarnpalen, met vlaggen en torens. Als we aan onszelf twijfelen vernielen we de stad, snijden haar met snelwegen aan stukken, slaan haar kaal, degraderen haar tot een woonkazerne voor minder gewensten.’

De titel van dit boekwerk ‘Versier de stad’ is ontleend aan het bovenstaande citaat van Piet Thöenes (1921-1995), socioloog. Hij introduceert in 1962 het begrip verzorgingsstaat als vertaling van het Engelse ‘welfare state’. Verder is de titel een verwijzing naar de dagelijkse praktijk van Mooi zo Goed zo: het verleiden van mensen om net iets meer dan het gangbare te doen voor de eigen directe omgeving en elkaar.

Die praktijk heeft veel opgeleverd. Sinds 1996 zijn in ’s-Hertogenbosch samen met circa 550 bedrijven/instellingen, 250 vrijwilligersorganisaties en duizenden vrijwilligers circa 600 projecten gerealiseerd met een geschatte maatschappelijke waarde van 12 miljoen euro. Projecten variërend van de Zelfkrant en Stadswandeling De Verscholen Stad voor dak- en thuislozen, een complete manege voor gehandicapten, een Seniorenbus voor ouderen, behoud en renovatie natuurgebieden zoals een Eendenkooi en Heempark tot een speeltuin met regionale uitstraling en betekenis, en vele anderen. Voorwaar een niet geringe opbrengst dus.

Luister hier een uitzending af van Omroep Brabant uit 2006 met daarin de start, ontwikkeling en geschiedenis van Mooi zo Goed zo in Nederland en in ’s-Hertogenbosch.

Download hier het boek
Inhoudsopgave

Voorwoord Marc Hoedemakers

Frans van Gaal
Op weg naar Mooi zo Goed zo. Sociaal-economische ontwikkelingsschets van ’s-Hertogenbosch 1944-1996

Frans van Gaal
Koester alles wat de mensen in een wijk bindt. Burgemeester Ton Rombouts over toekomst en verleden Mooi zo Goed zo

Wendy Stubbe
Ik zei ‘ja’ omdat de burgemeester het vroeg Hans Smith over zijn betrokkenheid

Lucas Meijs en Wendy Stubbe
Mooi zo Goed zo als maatschappelijk makelaar. Over de betekenis van Mooi zo Goed zo voor de Bossche samenleving

Wendy Stubbe en studenten Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch
Ontmoeten, spelen, niet mopperen maar doen. 21 jaar Mooi zo Goed zo in 24 projecten

Eerder verschenen publicatie over de eerste jaren van Mooi zo Goed zo:
Michel Verschoor, De terugkeer van het wijkgevoel. Uitgeverij SWP, ISBN 90-5050-679-8, verkrijgbaar via bol.com

.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste