NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
TeHuis J.Duyn
TeHuis


eigen beheer, Dordrecht, 2019
€ 7.50
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op de voorkant staat onder de titel: Belevenissen en verhalen uit de jaren 70’80’van een hoofdleider werkzaam in een gezinsvervangend te huis voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het is een lezenswaardig boekje, van 64 pagina’s. Vol met anekdotische verhalen. Over Sara, Kors, Barend, Truus en Hilda. Ze hebben allemaal in het gezinsvervangende tehuis gezeten en Duyn (is een pseudoniem, dat is wel jammer, waarom niet onder eigen naam?) vertelt met veel liefde hun verhaal, soms ook zijn frustratie en nogal eens zijn verwondering.
Als je Duyn’s alledaagse maar intrigerende notities leest, zou je wensen dat meer werkers hun verhalen prijs geven aan een groter publiek. Want uit elk verhaal spreekt de warmte waarmee Duyn zijn werkzame leven met mensen met een verstandelijke beperking is omgegaan. Als we nu eens elke komende pensionado bij wijze van afscheidsgeschenk in de gelegenheid stellen om ten minste drie verhalen uit hun professionele leven te vertellen en zo ter beschikking te stellen aan een groter publiek, dan zou dat geweldig bijdragen aan de positieve beeldvorming van dit werk, waarvoor ook in de toekomst nog vele handen en warme mensen nodig zijn. (JvdL)

Het boek kost € 7,50 en is bij de auteur te bestellen door het bedrag over te maken op NL87 INGB 0000928296, onder vermelding van boek. Bij afname van tien exemplaren kost het boekje € 5,- per stuk.

Mail voor meer informatie naar: gardiaan46@outlook.com


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste