NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats Michael Kolen
Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats
PODCAST

Landpark Assisië, Biezenmortel / Tilburg, 2021
    overzicht   volgende   laatste
P O D C A S T


TRAILERDe podcast ’Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats’ gaat over het kloosterleven van de Broeders Penitenten op Landpark Assisie in Biezenmortel.
Deze podcast is gemaakt door Michael Kolen vanuit de Franciscus Kapel op Landpark Assisie, naar aanleiding van het Jaar van het Brabants Kloosterleven 2021.

De muziek is van Eric Vloeimans: If you are here.


#1 BURGERS IN PIJ"Onze congregatie die dus niet is gesticht als verpleegkundig instituut, maar gesticht is als kosters, kaarsenmakers en bierbrouwers voor pelgrims." In 1904 start het Katholieke broederschap van de Broeders Penitenten met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op Huize Assisie in Udenhout. In deze aflevering reconstrueert Michael Kolen de ontstaansgeschiedenis van dit broederschap dat bij de start van Huize Assisie reeds twee eeuwen bestaat.


# 2 HET RIJKE ROOMSCHE LEVENIn deze tweede aflevering van de podcast Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats, vertelt Michael Kolen over het alledaagse bestaan op Huize Assisië tijdens het Rijke Roomsche leven. In de eerste vijftig jaar van het bestaan van deze bijzondere buitenplaats bouwen de broeders het niet alleen uit tot een vooraanstaand pedagogisch instituut, maar geven ook mee vorm aan de verzuilde samenleving en de emancipatie van het katholieke volksdeel in Nederland.


# 3 VERDEELD BROEDERSCHAP IN VERANDERENDE TIJDEN" Binnen dezelfde congregatie waren enorme verschillen en toch vonden we elkaar weer op een gegeven moment. En dat vind ik het mooie….” In 1968 dragen de Broeders Penitenten het bestuur van hun zorginstellingen waaronder Huize Assisie over aan leken. Met de komst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) beschouwt de broederschap hun charitatieve taak in de zorg voor geesteszieke en geesteszwakke mensen als volbracht. Veel broeders hebben grote moeite met deze keuze. Ook over de richting waarin het religieuze leven zich na het Tweede Vaticaans Concilie in 1964 moet ontwikkelen zijn de meningen verdeeld. Veel broeders treden uit. In deze derde aflevering van de podcast Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats blikt Michael Kolen samen met enkele broeders en leken die deze sterk veranderende tijden op Huize Assisië hebben meegemaakt terug op dit scharniermoment in de geschiedenis van de broederschap en van Huize Assisië.


# 4 BETROKKEN BURGERSCHAPIn 1996 wordt Huize Assisië onderdeel van zorgorganisatie Prisma. Kort daarna verlaten de laatste broeders ’hun’ bijzondere buitenplaats. Zowel broederschap als de buitenplaats lijken op dat moment geen betekenis meer te hebben in het veranderende denken over de zorg voor mensen met een beperking. Nog geen tien jaar later krijgt het terrein van Prisma in Biezenmortel echter een nieuwe naam: Landpark Assisië. Assisië wordt in veel opzichten herontdekt en een mix van formele en informele zorg, kleine bedrijvigheid en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur moeten deze 68 hectare ’common ground’ weer toekomst geven. Als in 2015 de transitiewetten (WMO, WLZ) worden ingevoerd krijgen deze ontwikkelingen ook een maatschappelijke urgentie. In de transitie wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen markt, overheid en burger blijkt het Landpark als een ’tussenruimte in een tussentijd’ mogelijkheden te bieden voor het laten ontstaan van nieuwe vormen van zorg en samenleven. Verschillende mensen blijken bereid - ieder vanuit eigen zingevingskader - tussen de mensen met een beperking op het Landpark te willen gaan wonen. Net zoals de broeders in hun tijd maken zij daarmee het samenleven van mensen met een beperking mee mogelijk.
In deze vierde en laatste aflevering van de podcast Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats gaat Michael Kolen in gesprek met enkele van deze nieuwkomers en met collega zorgprofssionals die de zorg voor mensen met een beperking in de laatste jaren ingrijpend zien veranderen. Hij stelt zichzelf daarbij de vraag - zonder te willen romantiseren - of er in deze bewegingen sporen van eigentijds broederschap zijn te ontdekken en wat er geleerd kan worden van drie eeuwen geschiedenis van de Broeders Penitenten.


----------------------------------------------------------------------------Oude beelden van Huize Assisië met het fictieve verhaal van Frans van As - jaren ’50 ’60 en ’70Beoordeling redactie:
    overzicht   volgende   laatste