NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Henk  Michielse Henk Michielse

Henk Michielse studeerde geschiedenis in Nijmegen (nu Radboud Universiteit) en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Op verschillende manieren was hij actief betrokken bij vormingswerk. Als doctoraal student was hij part time medewerker voor politieke en maatschappelijke vorming van het Katholiek Militair Vormingscentrum Waalheuvel, bij Nijmegen, waar met name dienstplichtige militairen een drietal vormingsdagen per jaar konden bijwonen. Hier nam hij ook deel aan een werkgroep, die onder leiding van Prof. Kwant de Frühschriften en Het Kapitaal van Marx bestudeerde.

Na zijn afstuderen was hij in de jaren 1966-1972 werkzaam als directeur vormingswerk van de Volkshogeschool Valkenburg. In de jaren zeventig en tachtig was hij wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de subfaculteit andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, later hoofddocent historische andragologie bij de vakgroep andragologie van de Faculteit voor Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Hij promoveerde in 1980 in de sociale wetenschappen op het proefschrift Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900. Hij publiceerde enkele bekende boeken over de geschiedenis van het welzijnswerk en het vormingswerk en schreef in de jaren ’90 een reeks boekbesprekingen in het Tijdschrift voor de Sociale Sector onder de titel Pro memorie.

Tijdens en vooral na zijn vertrek van de universiteit in 1994 - vanwege de opheffing van de vakgroep andragologie – was hij als vrijwilliger betrokken bij meerdere organisaties op het gebied van vorming. In de jaren tachtig was hij onder meer voorzitter van de Stichting Vorming PvdA. Verder werkte hij mee aan het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) als lid van de Commissie Scholing en Vorming en als vice-voorzitter van het landelijk bestuur met als portefeuille Vormingswerk. Daarnaast was hij redacteur van de NIVON-boekenreeks Cultuur: crisis en vernieuwing. Samen met Hans Vertegaal bracht hij in deze reeks verschillende bundels uit; in 1995 Hoe normloos zijn we eigenlijk. Moraal in een geïndividualiseerde samenleving en in 1997 De moderne nomade en zijn bagage. Vormingswerk in een geïndividualiseerde samenleving. Zelf schreef hij nog voor deze reeks Het individu rukt op. Individualisering, solidariteit en verzorgingsstaat (1993, 1995). Hij was vice-voorzitter van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) en voorzitter van de sectie vormingswerk NOV (1995-2003). In de jaren 1996-2001 was hij secretaris, vanaf 1997 voorzitter van de Beraadsgroep Vorming, een netwerk-organisatie vormingswerk in Nederland; die o.a. Vlaams-Nederlandse conferenties over vorming, expert-meetings en symposia organiseerde.

In dezelfde jaren (1997-2005) was hij betrokken bij het werk van het Abdijhuis, vormingscentrum van de norbertijner-abdij te Heeswijk, waarvan hij ook een jaar waarnemend directeur was en waar hij samen met abt Ton Baeten vormings-weekenden leidde over thema’s op het snijvlak van maatschappijgeschiedenis en zingeving. Later verzorgde hij ook lezingen voor het Interkerkelijk Vormingswerk Naarden-Bussum. Tot slot was hij in de jaren 1999-2012 bestuurslid Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland en daarbij voorzitter van de Commissie Studie & Publicaties en redacteur jaarblad Volkshogeschoolwerk. In Tussen Vecht en Eem – tijdschrift voor regionale geschiedenis (TVE), waarvan hij onder meer bestuursvoorzitter en hoofdredacteur was (2000-2013), schreef hij meerdere artikelen over de geschiedenis van vormingsinstellingen in de regio het Gooi en ommelanden. De afgelopen jaren (tot 2021) recenseerde hij sociaal-historische boeken voor Trajecta – tijdschrift voor religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden.

In 2000 werd hij voorzitter van het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem en later ook hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift voor regionale geschiedenis. Hij leidde tevens een aantal bundels over regionale geschiedenis en was coördinator van het onderzoeksproject ’Protestant en katholiek tussen Vecht en Eem’, dat afgesloten werd met de bundel (400 pp., geïllustreerd) Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem ca. 1550-1800, Verloren Hilversum 2013, waarvoor hij zelf een viertal hoofdstukken schreef. Momenteel is hij, samen met prof. Jan de Bruijn (emeritus VU), redacteur van een bundel rond de protestantse Johanneskerk in Laren, die in 1521 werd gesticht als Sint-Janskapel. Voor deze bundel schrijft hij zelf ook een aantal bijdragen, onder meer het artikel ‘Van Sint-Janskapel tot hervormde dorpskerk - Kerkelijk leven in Laren van ca. 1200 tot 1580’. Daarnaast is hij als historicus betrokken bij de voorbereiding van de herdenking in 2022 van de uitmoording van de stad Naarden in 1572 door het regeringsleger onder leiding van Spaanse officieren.E-mail
 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
Biografieën
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste