NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Fedor de Beer Fedor de Beer

studeerde naast het lesgeven op een basisschool pedagogiek en filosofie en promoveerde in 2008 op een dissertatie over de opkomst van schoolartsen in Nederland. Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar hij zich onder andere bezig houdt met de thema’s burgerschapsvorming en pedagogische kwaliteit. Daarnaast werkt hij samen met docenten en studenten van de lerarenopleiding geschiedenis (ILS-HAN) aan een Canon Geschiedenis van het Beroepsonderwijs.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
  • Externe linkKweekplaatsen van gezondheid voor het opkomend geslacht’. Kindervakantiekolonies in Nederland (1883-1973), Lessen 2, no. 1, 14-23 , 2007
  • Externe linkWitte jassen in de school. De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965 (diss.). Assen: Van Gorcum , 2008
  • Selecting children with mental disabilities: a Dutch conflict over the demarcation of expertise in the 1950s. Paedagogica Historica 45,235-250 (met H. Amsing) , 2009
  • 'De leefwereld van kinderen in historisch perspectief', in: A. Dieleman & F. de Beer (red). De eigen wereld van het kind. Oriëntatie op de leefwerelden van kinderen. Bussum: Coutinho, hfst. 2 (met E. Klep-Danneels), 2010
  • 'Dr. D. Herderschêe en het bepalen van wezenlijke achterlijkheid', in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51, 13-23, 2012
  • 'Straf sluit, toezicht omsluit en omgang ontsluit de ziel’. Gestichtsdirecteur Jan Klootsema (1867-1926), in:SocioSPH. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen 109, dec. 2012, 30-31, 2012
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste