NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Ada  Andreas Ada Andreas

Ada Andreas ia senior beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan het lectoraat Werken in justitieel kader van Hogeschool Utrecht. Zij is opgeleid als maatschappelijk werker met VO en werkte in de praktijk van de forensische psychiatrie en de reclassering. Haar voornaamste taken nu betreffen de optimalisering vna het reclasseringstoezicht.

 
Relevante publicaties
  • 'Het kader van het werkveld', 'Juridische kaders en extramurale sanctiemodaliteiten'', Methodisch werken aan risicobeheersing', diverse bijdragen aan de bundel Werken in gedwongen kader. Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam; SWP, 2013. Tweede druk 2014.,
  • Verbinden in de keten. Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken. Met Jaap van Vliet, Barbara Keuning en Willem Zandbergen (red.). Amsterdam: SWP, 2012
  • Paradoxen of dilemma's? Over dwang in het werk van Reclassering Nederland. met René Poort. Justitiële Verkenningen 34 (2008) nr. 3, 57-67.,
Vensters
Meegewerkt aan
      overzicht auteurs   volgende   laatste